Debatt om Baird

Klassekampens debattkonsept Halv7 inviterer torsdag til debatten «Skal det vekk?» på Kulturhuset. Debatten skal handle om Vanessa Baird og offentlig kunstsensur.

Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene består av et utall motiver som dels fungerer selvstendig, dels bindes sammen av noen gjennomgående grep. Foto: KORO

´Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene´ består av et utall motiver som dels fungerer selvstendig, dels bindes sammen av noen gjennomgående grep. Foto: KORO

De siste ukene har det forløpt en intens debatt om Vanessa Bairds malerier i Regjeringsbygget R6 der Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) holder til. Grunnen er at HOD vil kvitte seg med Vanessa Bairds kunst. Situasjonen har utløst ramaskrik i kunst-Norge, heter det i en pressemelding fra Klassekampen, som nå inviterer til debatt om Bairds kunst og offentlig sensur.

Makt, demokrati og politisk historie
Bakgrunnen for oppdraget strekker seg tilbake i tid til da Vanessa Baird (f. 1963) i slutten av 2010 ble valgt ut av et kunstutvalg som en av  to kunstnere til å lage kunstverk som skulle henge innendørs i det nye Regjeringsbygget R6. Hun ble valgt ut blant 183 kunstnere / kunstnergrupper som meldte sin interesse for inneprosjekter i R6 i den internasjonale prekvalifiseringsrunden som ble utlyst på forsommeren 2010.

Kunstutvalget har bestått av Hilde Skjeggestad (kunstkonsulent og utvalgets leder), Ane Hjort Guttu (kunstkonsulent), Brit Bod Baardsen (brukerrepresentant fra Helse- og omsorgsdepartementet, HOD), Øystein Hauge (brukerrepresentant fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, FAD), Bård Rane (representant for Statsbygg) og Knut Pedersen (representant for BA Arkitekter).

I en pressemelding fra 2011 karakteriserte kunstutvalget det oppdraget som tilfalt Baird som «det største innendørs kunstprosjektet i R6; vegger i presserom og to statsrådsseksjoner» og daværende direktør i KORO, Gro Kraft, understreket «hvilken spesiell betydning kunstens kvalitet og tematikk vil få i nettopp disse rommene, som er av stor offentlig interesse med betydelig maktfokus og maktutøvelse både i statsrådseksjonene og i presserommet.»

I pressemeldingen den gangen het det også at: «Kunstutvalget for R6 ønsker kunstverk som tar opp i seg, og utvikler, de fysiske, politiske og historiske føringene konteksten består i, på sine egne estetiske premisser. Kunsten må derfor gjerne ta stilling til spørsmål om for eksempel makt, demokrati og politisk historie.»

Ansatte føler ubehag
Baird ble engasjert for å male tre store veggmalerier inne i R6. Det første av disse Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene ble ferdigstilt i september 2012.

I en pressemelding fra KORO heter det at: «I Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene ser vi forlatte hytter, soverom med tomme senger og slitne mødre. De flyvende papirene som beveger seg over bildet binder alle de små scenene sammen. Kanskje kan man se denne bevegelsen som en henvisning til politisk virksomhet, der lover og vedtak får store konsekvenser for hvert lille menneske.»

Det er de flyvende papirene som har vært opphavet til at HOD nå ikke ønsker å ta imot flere av Bairds verk. Bildene gir ifølge HOD ansatte i R6 ubehagelige assosiasjoner til 22. juli, og de ønsker å ta hensyn til de pårørende og har bedt KORO om ikke å levere det siste av tre malerier. Som respons til HODs ønske om å avstå fra det siste av Bairds bilder, har KORO valgt å trekke tilbake de øvrige maleriene, som er ment som deler av en helhet.

De siste ukene har debatten bredt om seg i mediene og flere kunstnere, kunstkritikere og kunsthistorikere har gått i forsvar og til støtte for Vanessa Baird. Det er også opprettet en støttegruppe på facebook for at Vanessa Bairds kunst skal få bli i bygget.

Debatten
Tordag inviterer altså Klassekampens debattkonsept Halv7 publikum til Kulturhuset for å forsøke å svare på følgende spørsmål:

• Er dette knebling av den frie kunsten?
• Hvem skal egentlig bestemme hvordan offentlige bygg utsmykkes?

Før debatten vil Vanessa Baird selv og KORO-konsulent Hilde Skjeggestad snakke om kunstverket og byråkratiets håndtering av saken.

Etterpå blir det paneldebatt. I panelet sitter Esther Maria Bjørneboe, Støtteaksjon for Vanessa Bairds kunst i Regjeringsbygg 6, Solveig Grødem Sandelson, debattredaktør i Stavanger Aftenblad
og Svein Bjørkås, direktør i Koro (Kunst i offentlig rom). Ordstyrer er Haakon Flemmen, kulturredaktør i Klassekampen.

Ifølge pressemeldingen fra Klassekampen er Helse- og omsorgsdepartementet invitert, men ønsker ikke å stille i debatten.

Sted og tid:
Kulturhuset, Youngstorget. Torsdag 10. oktober kl. 18.30.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*