Kunstnerlisten til Momentum 7 lansert

I en pressemeldning fra Punkt Ø som kom idag ble kunstnere til Momentum 7 avslørt.

momentum 7 logoUtstillingen er i år kuratert av Erlend Hammer og Power Ekroth som har delt den mellom seg og lager hver sin utstilling med egne titler, avdelte utstillingsrom og kunstnerlister. Til sammen er 28 kunstner invitert til å stille ut. De kommer fra Canada, Danmark, Egypt, Finland Italia, Nederland, Norge, Russland, Sveits, Sverige, Tyrkia, Tyskland og USA.

Ekroth og Hammer har tidligere samarbeidet på en lignende måte med tekster, ofte under fellesnavnet PowerHammer. Kuratorene benytter dette grepet for å føre en dialog om kunst, formidling og om det å kuratere samtidskunst i dag, heter det i pressemeldingen.

Både Ekroth og Hammer jobber i tett samarbeid med kunstnerne og har ifølge pressemeldingen «en forkjærlighet for å kuratere utstillinger basert på de utvalgte kunstnerne heller enn på å lage definerte føringer som kunstnerne deretter må tilpasse seg.» Utstillingene blir dermed til som en prosess basert på dialog mellom kuratorene og deres respektive kunstnergrupper.

Til tross for likheter i arbeidsmedtoden poengterer pressemeldingen atdet finnes betydelige forksjeller mellom Ekroth og Hammer. «Dette gjelder både i forhold til hvordan de ser sin rolle som kuratorer samt det som kan kalles en generelt ulik ideologisk tilnærming til kunstfeltet,» heter det i pressemeldingen.

Power Ekroth

Power Ekroth

Seks umulige ting før frokost
Power Ekroth har kalt sin del av utstillingen Six Impossible Things Before Breakfast og ønsker å utfordre betrakteren til «å stoppe opp et sekund for å tenke over hva kunst kan være og bety i samfunnet.»

– En utstilling eller et kunstverk kan vise et speil inn i en annen verden; vanskapt eller forvirret, der man trekkes inn i noe mystisk eller besnærende, mister seg selv for et øyeblikk og går ut med nytt stoff til ettertanke. Oppfordringen om å forsøke å tenke Six Impossible Things Before Breakfast hver dag er sannsynligvis noe av det viktigste vi kan finne på; noe som kan danne grunnlag for motstand, nyskaping og kanskje til og med; forandring, heter det i pressemeldingen.

Ekroth beskrives som en forkjemper for en romantisk tanke om at samtidskunst har en verdi utover den økonomiske, eller som en enkel sosial markør og kunstverkene i utstillingen er derfor ikke å betrakte som biter i et konseptuelt puslespill. Kunstnerne har Ekroth invitert på bakgrunn av at de «omfavner alvorlige spørsmål med et lekent sinn krydret med humor», og de fleste kunstverkene er produsert for utstillingen. Som tittelen antyder kan ideer og arbeider i utstillingen virke umulige, men de kan også være problematiske, obskure, eller til og med idiotiske.

Erlend Hammer

Erlend Hammer

Våg å elske deg selv
Erlend Hammers del av Momentum 7 har han kalt Dare 2 Love Yourself og er basert på en dialog mellom kunstneren og kuratoren hvor målet har vært «å skape en utstilling som oppleves som mest mulig helhetlig selv om det ikke finnes noen rød tråd».

– Dare 2 Love Yourself er en gruppeutstilling hvor kunstnerne ble invitert med det utgangspunkt at jeg trodde arbeidene deres ville gå godt sammen, sier Hammer i pressemeldingen.

Noen av arbeidene er tidligere produksjoner som stilles ut i Norge for første gang, eller i en ny sammenheng hvor de får spille opp mot andre verk. Andre arbeider er produsert spesielt for denne utstillingen.

Kunstneren er som følger:

Six Impossible Things Before Breakfast (kuratert av Power Ekroth, Sverige/Norge):
1. Sergei Bugaev Afrika (Russland)
2. Loulou Cherinet (Sverige/Etiopia)
3. Jan Christensen (Norge)
4. Cevdet Erek (Tyrkia)
5. Bjørn-Kowalski Hansen (Norge)
6. Goran Hassanpour (Sverige/Kurdistan)
7. Laura Horelli (Finland)
8. Stine-Marie Jacobsen (Danmark)
9. Hassan Khan (Egypt)
10. Gabriel Lester (Nederland)
11. Lisi Raskin (USA)
12. Johan Zetterquist (Sverige)
13. Clemens von Wedemeyer (Tyskland)

Dare 2 Love Yourself (kuratert av Erlend Hammer, Norge):
1. Matthew Antezzo (USA)
2. Per Christian Brown (Norge)
3. Paolo Chiasera (Italia)
4. Ane Graff (Norge)
5. Mai Hofstad Gunnes (Norge)
6. Knut Henrik Henriksen (Norge)
7. Ane Mette Hol (Norge)
8. Victor Lind (Norge)
9. Jared Madere (USA)
10. Bjarne Melgaard (Norge)
11. Sex Tags (Norge)
12. Eve K. Tremblay (Canada)
13. Lars Monrad Vaage (Norge)
14. Charlotte Wankel (Norge)
15. Sverre Wyller (Norge)

Momentum 7 åpner 22. juni i Momentum kunsthall i Moss og står til 29. september.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*