Hydrogenfabrikken har fått daglig leder

Grete Årbu er ansatt som daglig leder av Hydrogenfabrikken kunsthall i Fredrikstad.

Grete Årbu

Rett før helgen kunne Hydrogenfabrikken kunsthall fortelle i en pressemelding at Grete Årbu (f. 1969) har tiltrådt stillingen som daglig leder for den drøyt ett år gamle kunsthallen.

Årbu kommer fra en stilling som konservator og kurator ved Astrup Fearnley Museet i Oslo. Her var hun involvert i kurateringen av utstillinger som blant andre Videospace, Surrounding Bacon and Warhol, Bjarne Melgaard – Jealous, og Andy Warhol by Andy Warhol.

I pressemeldingen heter det at Årbu har «som mål å etablere Hydrogenfabrikken kunsthall som et anerkjent visningssted på høyt nivå, og å formidle kunst både gjennom utstillinger og aktiviteter, rettet mot ulike grupper.»

Videre i pressemeldingen påpeker Årbu at «ved å være en utadvendt, allsidig virksomhet […] kan Hydrogenfabrikken kunsthall oppnå anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt, uten å slippe region, lokalsamfunn og sitt unike kreative nærmiljø av syne.»

Hydrogenfabrikken skal primært være en kunsthall, men som daværende fungerende daglig leder Trine Eriksen i fjor sa til KUNSTforum i papirutgaven i reportasjen «I mangel av alternativer» (3/2012) var det behov for midlertidige løsninger:

– Foreløpig er løsningen på dette at vi i deler av året leier ut kunsthallen til kurs og konferanse. Overskuddet av dette går rett inn i den kunstneriske driften av kunsthallen. På sikt er målet å drive utelukkende en kunstfaglig kunsthall. Derfor tar vi sikte på å jobbe oss inn på nasjonale budsjetter, sa Eriksen.

På daværende tidspunkt var ikke formen kunsthallen ville ta helt krystallisert, men Eriksen understrekte hvilke muligheter som lå i kunsthallen:

– Med disse enorme lokalene må ambisjonen være å ta inn og vise arbeider det ikke er mulig å vise andre steder.

Med en daglig leder på plass og med de mulighetene som ligger i en enorm kunsthall, bør nå alle brikker være på plass for at Hydrogenfabrikken finner sin form og profil, og for at vi får se nettopp «de arbeidene det ikke er mulig å vise andre steder.»

Hydrogenfabrikken kunsthall ved Gamlebyen i Fredrikstad åpnet i august 2012 med kunstmessen WHAT A MESS! med 100 deltakere fra hele Norden og 2.500 besøkende i løpet av en helg i august i fjor vitner om det. Kunsthallen er 518 kvm stor med 15 meters takhøyde. I tillegg til kunsthallen huser bygningen og tilstøtende bygninger omkring 70 kunstnere og kreative aktører med atelierer, verksteder og kontorer. Hydrogenfabrikken er et ideelt aksjeselskap heleid av Østfold kunstnersenter.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*