Pioneerer til Nord-Norge

Når festivalutstillingen under Festspillene i Nord-Norge åpner i juni, så er plassen viet utvalgte kvinnelige pionérer i kunsten.

Aslaug Juliussen, ´Merkede og umerkede´

Aslaug Juliussen, ´Merkede og umerkede´

Som flere andre større utstillinger dette året er også Festspillutstillingen i Nord-Norge knyttet opp til kvinnenes stemmerettsjubileum. I pressemeldingen heter det at dette er en «kunstutstilling som løfter frem kvinnelige pioneerer og avantgarde-kunstnere». Utstillingen har dermed også fått tittelen Pioneer Voices. Kunstnerne som i denne sammenhengen betegnes som «pionérstemmer» er Ida Ekblad, Joan Jonas, Ragnhild Kaarbø, Aslaug Juliussen, Astrid Svangren og Donna Huanca.

Ragnhild Kaarbø, ´Puristisk komposisjon´, ca 1927.

Ragnhild Kaarbø, ´Puristisk komposisjon´, ca 1927.

De er valgt ut av kurator Joakim Borda og er hentet fra flere generasjoner, har ulike nasjonaliteter og er representanter for ulike kunstuttrykk og med pionérer legges det her vekt på at dette er kunstnere som har bidratt til å flytte kunstens posisjoner. Men utstillingen er også en synliggjøring av kunstens bevegelser på tvers av regionale og nasjonale grenser, «den viser at det ikke bare er omverdenens kunst som når Nord-Norge, men at den nord-norske kunsten også når ut i verden og setter sine spor der», noe utvalget av kunstnere reflekterer. I så måte er det grunn til å tro at årets festivalutstilling vil bli en sammensatt utstilling med flere interessante koblinger.

Foregangskvinner
Ragnild Kaarbø var blant de kvinnelige pionérene for den tidlige modernistiske avantgarden i Skandinavia, og i Pioneer Voices er hun satt opp mot Ida Ekblad. Allerede tidlig i karrieren markerte Ekblad seg med arbeider innen både skulptur og maleri, som gjerne karakteriseres innenfor en form for ny-ekspresjonisme.

I Pioneer Voices er også samene representert. Aslaug Juliussens prosjekter befinner seg i krysningen mellom billedkunst og kunsthåndverk, og i 2011 ble hun tildelt Norske Kunsthåndverkeres ærespris. Hun har markert seg med installasjoner i en rekke ulike materialer, blant annet huder, skinn, hår, beinrester, horn, tekstil. I prosjektene hennes aner man ofte en fascinasjon for natur og kultur som hun selv er en del av.

Bruk av ulike materialer, kanskje spesielt tekstil, vil man også se i arbeidene til Astrid Svangren, som Juliussen skal vises sammen med.

Joan Jonas, ´Volcano Saga´, 1986/2011. Installasjonsfoto.

Joan Jonas, ´Volcano Saga´, 1986/2011. Installasjonsfoto.

Stedsspesifikk performance
Fra maleri, skulptur og materialopptatthet til performance: årets festivalutstilling vil også inkludere en større presentasjon av Joan Jonas, «en betydelig pioneer innen video- og performancekunsten.» Herunder er det fristende å se hennes deltakelse i lys av et stedsspesifikt perspektiv: Jonas har i flere av sine senere prosjekter hentet inspirasjon fra nettopp Nord-Norge, og har laget prosjekter blant annet med utgangspunkt i samisk joik.

Performance blir det også i løpet av festivaluken, når den peruansk-amerikanske kunstnere Donna Huenca skal gjøre sitt prosjekt. Performancen vil involvere levende aktører, som vil danne grunnlag for levende skulpturer i kommunikasjon med utstillingen for øvrig.

Festspillene i Nord-Norge åpner 22. juni i Harstad og står til 29. juni. Festivalutstillingen er kuratert av Joakim Borda. Deltagende kunstnere er: Ida Ekblad (f. 1980), Joan Jonas (f. 1936, USA), Ragnhild Kaarbø (1889–1946), Aslaug Juliussen (f. 1953), Astrid Svangren (f. 1972, SE) og Donna Huanca (f. 1980, USA).

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*