Til grensens ytterkant

Barents-triennalen sparkes snart i gang, og i et av prosjektene utforsker Stefano Cagol grenser.

Stefano Cagol, Oslo 11. mars 2013. Foto: Stefano Cagol

Stefano Cagol, lyskaster over Oslo 11. mars 2013. Foto: Stefano Cagol

Den italienske kunstneren Stefano Cagol er invitert til Kirkenes av Pikene på Broen i forbindelse med Barents Art Triennale med prosjektet The End of the Border (of the Mind)/ La fine del confine (della mente). Til dette prosjektet har Cagol lagt ut på en reise gjennom Europa, med startpunkt i Casso i regionen Trentino i det nordlige Italia, til Norges ytterste grense i nord-øst – Kirkenes.

Dette er kunstnerens andre reise til Kirkenes og Barents-regionen og heller ikke første gang Cagol utforsker grensen som fysisk og psykisk størrelse. Cagol startet sin kjøretur fra Italia 5. mars 2013, og oppholdt seg to dager i Oslo, før reisen gikk videre nordover gjennom Norge. Reisen blir av kunstneren også beskrevet som en symbolsk reise, som også kan forstås som en reise i ens eget sinn og overskridelse av ens egne grenser.

For å undersøke og understreke den fysiske grensens betydning og den psykiske grensens overskridelsespotensiale har Cagol med seg en lyskaster med en rekkevidde på mellom10 og 15 km, som han lar lyse opp på ulike steder underveis. Første stedet på reisen han gjorde dette var i Casso, en liten landsby i Dolomittene med kun 35 innbyggere. Søndag 11.mars var Cagol ankommet Oslo, og strålen lyste over Oslo fra Ekebergåsen. Siste stopp er altså Norges ytterste grenseland mot øst, Kirkenes.  Mandag kveld 25. mars vil Cagol rette lystrålen over den norsk-russiske grensen.

Stefano Cagol, lyskaster over Oslo 11. mars 2013. Foto: Stefano Cagol

Stefano Cagol, lyskaster over Oslo 11. mars 2013. Foto: Stefano Cagol

Barents-triennalen ønsker med dette prosjektet å fokusere på kunst i det offentlige rom, og kunst i grenseland. Cagol selv kommer fra en region (Trentino- Alto-Adige) som historisk har vært preget av ulike språk og kulturer. Dette området var også en del av Østerrike-Ungarn fram til 1918, men som en konsekvens av 1. verdenskrig ble en region i Italia i 1919.

Barentsregionen er på samme måte et grenseland, der de fysiske statsgrensene lenge var diffuse, mens de i aller høyeste grad var synlige under den kalde krigen.

På presentasjonen på Det Italienske Instituttet i Oslo forrige uke, påpekte den italienske ambassadøren til Norge Kirkenes som et ytterpunkt, et sted som befinner seg langt unna. Daglig leder i Pikene på Broen Luba Kuzovnikova korrigerte dette utsagnet med å understreke at posisjonen som utpost avhenger av ens egen posisjon i verden, og hva som betraktes som utposter er dermed relativt.

Barents Art Triennale 2013, OPEN AIR PLAYGROUND, kuratert av Pikene på Broen, ser nærmere på kunst i grenselandets offentlige rom. I tillegg til Cagols verk inkluderer triennalen saunaprosjektet, NO MAN’S LAND, av Sami Rintala i Kirkenes (ferdigstilles sommeren 2013) og en installasjon av Lars Ramberg i Murmansk (ferdigstilles høsten 2013).

1 kommentar - “Til grensens ytterkant

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*