Hva vi går glipp av

I disse dager står nye studenter klare til å bevise hvorfor nettopp de skal få realisere sin kunstnerdrøm ved et kunstakademi. Men, hvem blir valgt? Og etter hvilke verdier og kriterier?

Parallellaksjonens ”Dere vet ikke hva dere går glipp av” på TSSK. Foto: Monica Anette Svorstøl.

Parallellaksjonen er en kunstnergruppe kjent for å utøve institusjonskritikk og benytte performative aksjonsstrategier. Tidligere har gruppen tatt for seg teoriundervisningen ved akademiene i Norge, og institusjonenes forutsigbare pedagogiske mønster mellom lærer og elev. Denne våren har Parallellaksjonen grepet tak i kunstakademienes opptaksprosedyrer, og gitt alle som ikke kom inn på Kunstakademiet i Trondheim, en mulighet til å stille ut sine søknadsarbeider på Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK).

Utstilte resultater fra workshopen til Parallellaksjonen. Foto: Monica Anette Svorstøl.

Parallellaksjonen består av kunstnerne Leander Djønne, Anders Smebye, Snorre Hvamen og Anders Dahl Monsen. Det tredelte prosjektet hos TSSK har tittelen, Dere vet ikke hva dere går glipp av, og inneholdt en helg med workshop, en åpen rundbordsamtale, og en utstilling.

Kunstnergruppen har en pedagogisk orientering og foretrekker å arrangere forelesninger, samtaler, skolering og workshops med problematiserende skråblikk.

Mange møtte opp under Parallellaksjonens åpne rundbordssamtale. Foto: Monica Anette Svorstøl.

Teori og kritisk tenkning rundt egen kunstnerisk utfoldelse var derfor sentral da tidligere refuserte og andreopptakssøkere til Kunstakademiet i Trondheim deltok på en åtte timers ”skole” holdt av Henrik Plenge Jakobsen (avtroppende professor ved Kunstakademiet i Oslo, MA) og Vanessa Ohlraun (Dekan ved Kunstakademiet i Oslo).

Håkon Bleken; ”Dagens verden er en tid i oppløsning uten klare ismer. Må man male? For en kunstner er en brennende motivasjon essensiell. Er ikke følelsen der, så må man ikke. Det europeiske mennesket som famler og finner seg selv er et ideal for meg.” Foto: Monica Anette Svorstøl.

Dagen etter var det kunstnerens rolle og funksjon som var temaene under gruppesamtalen mellom kurator Geir Haraldseth, billedkunstner Håkon Bleken og Parallellaksjonen. Andre sentrale spørsmål var; Hva har skjedd med åndsmennesket, og det modernistiske synet på kunstneren som viktig oppdrager av folk og stat? Hvilke muligheter har kunstnere i dag til å påvirke systemer i samfunnet? Og tilslutt, hvordan skal unge kunstnere klare å finne seg selv i mylderet av en ”isme-fri” kunstverden?

Deltagerne i utstillingen og Parallellaksjonen på åpningen. Foto: Monica Anette Svorstøl.

Utstillingen som nå er å se hos Trondheim Senter For Samtidskunst frem til 10. juni, er siste delen av, Dere vet ikke hva dere går glipp av, og inspirert av den franske salongen for refuserte kunstnere (Salon des Refusés). På midten av 1800-tallet var det de modernistiske kunstnere Manet og Courbet som utfordret konservative og akademiske kriterier for hva som var akseptert som god kunst. I Parallellaksjonens utstilling er det verk av Live F. Olsen, Irene Domínguez Márquez, Malin Amundsen, Nina Hårberg og Gunn Adria Jensen som utgjør et alternativ til de akademiserte krav.

Live F. Olsens installasjon ”Salon de Refusés” og fotoserie ”Levd Liv”. Foto: Monica Anette Svorstøl.

Live F. Olsen ”Levd Liv” fotografier av én tallerken knust og sammenlimt. Foto: Monica Anette Svorstøl.

Nina Hårbergs skulpturer og akrylmalerier. Foto: Monica Anette Svorstøl.

Performans på åpningen av Irene Domnínguez Márquez. Foto: Monica Anette Svorstøl.

Irene Domnínguez Márquez ”A Dream From Another Room” installasjon. Foto: Monica Anette Svorstøl.

A Dream From Another Room”. Foto: Monica Anette Svorstøl.

Malin Amundsen “Mona Lisa” fotografi og “Bubbles…” video. Foto: Monica Anette Svorstøl.

Gunn Adria Jensen ”Housespotting” video. Foto: Monica Anette Svorstøl.

Gunn Adria Jensen ”Network 1” seriagrafi på plexiglass og ”Powerless” print på papir. Foto: Monica Anette Svorstøl.

Oversiktsbilde fra utstillingen ”Dere vet ikke hva dere går glipp av”. Foto: Monica Anette Svorstøl.

1 kommentar - “Hva vi går glipp av

  1. Det er min tittel, min skrift på viduet der. Jeg malte den teksten på gulvet med rød maling da jeg ikke kom inn på Akademiet i Trondheim 2001…eller var det 2002. Husker ikke helt når, men jeg kom ikke inn.

    Monica Winther

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*