Hvordan definere makt i kunstverdenen?

Lanserings- og debattseminar om boken Det norske kunstfeltet

Nylig utga Dag Solhjell og Jon Øien boken Det norske kunstfeltet. Boken analyserer hvordan produksjon, formidling og bruk av kunst kommer til uttrykk gjennom bestemte sosiale, økonomiske og kulturelle mønstre. Makt og kjønnsforskjeller belyses. Forfatterne tar blant annet for seg norske kunstneres forhold til økonomi, kunstnerisk anerkjennelse og maktinstinstitusjoner på feltet.

Da boken kom, anklaget direktør for Henie Onstad Kunstsenter Tone Hansen forfatterne for ikke å ta den internasjonale kunstverden i betraktning. I analysen kommer det også frem at kunstnerdrevne institusjoner og kommersielle gallerier har liten innflytelse på den viktige kunsten.

Spørsmålet blir, hvordan definerer vi makt i kunstverdenen?

Dag Solhjell og Jon Øien presenterer boken før følgende debattdeltagere slipper til:

Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter

Tore Slaatta, professor ved Universitetet i Oslo og leder for forskningsprosjektet Kunst! Makt!

Øystein Ustvedt, kurator ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sigrid Røyseng, førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk ved Handelshøyskolen BI.

Debatten ledes av Nicolai Strøm-Olsen, redaktør for KUNSTforum

Tid: 15. mai, 15-18
Sted: B2-010, Handelshøyskolen BI

Kom til hovedinngang og det er skiltet til lokalet.

Lyst til å få med deg utdrag fra debatten selv om du ikke kan komme? Følg @Kunstforum_as på Twitter

Arrangører: KUNSTforum og Institutt for kommunikasjon, kultur og språk, Handelshøyskolen BI.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*