Vilhelm Hammershøi og Europa

Statens Museum for Kunst i København åpner lørdag en omfattende utstilling med Vilhelm Hammershøi (1864–1916). Kunstformidler Annette Rosenvold Hvidt forteller om utstillingen.

Vilhelm Hammershøi, “Landskab. Fra Lejre”, 1905 Olie på lærret 41 x 68 cm Nationalmuseum, Stockholm

Hva slags utstilling er Vilhelm Hammershøi og Europa?
Det er en undersøkende utstilling med mål om å se om det oppstår nye betydninger når malerier av Vilhelm Hammershøi (1864–1916) settes sammen med kunst av noen av hans samtidige kollegaer fra Europa i en assosiativ dialog. Hammershøj er ofte betegnet som en ener i dansk og europeisk sammenheng, og blitt betraktet som en isolert kunstner. I denne utstillingen settes hans malerier sammen med samtidige kunstnere som Whistler, Carriére, Fantin-Latour, Gauguin og Khnopff for å skjerpe blikket for hva som er på ferde i Hammershøis sanselige og innadvendte univers.

Hva gjør denne utstillingen så aktuell akkurat nå?
Hammershøis bilder appellerer sterkt til vår dynamiske tid, ved at de dveler ved ulike fenomener og har en særegen stillestående tidsfornemmelse. Hans univers innehar en slags filmatisk, fotografisk og sanselig appell som virker inspirerende. Sammen viser de 100 kunstverkene i utstillingen datidens søken etter et moderne vokabular, med fokus på eksistens fremfor fortellinger. En brytning i maleritradisjonen som trekker maleriets tradisjonelle motiver av interiører, portretter og landskaper inn i den moderne verden, som Hammershøi ble eksponent for.

Hvorfor har dere en blogg om utstillingen på internett?
Utstillingen har et langt liv innen den åpner. Så i et forsøk på åpenhet, kunnskapsdeling og oppvarmning bidrar den til å fortelle om prosessene og forberedelsene bak utstillingen.

KUNSTforum publiserer i kommende utgave (i salg 23.02.12) et lengre intervju med utstillingens kurator Kaspar Monrad av Trine Otte Bak Nielsen

Vilhelm Hammershøi, “Solstråler el. Solskin – Støvkornenes dans i solstrålerne”, 1900 Olie på lærret 70 x 59 cm Ordrupgaard, København

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*