Kultur for å behage KRF?

Yngve Slettholm, tidligere statssekretær til Valgerd Svarstad Haugland er ny leder for Kulturrådet.

Yngve Slettholm

Yngve Slettholm er ny leder for Kulturrådet. Sin kunstneriske bakgrunn har Slettholm fra den klassiske musikken. Han avla sin diplomeksamen ved musikkhøgskolen i 1980, og begynte en komponist-karriere innenfor samtidsmusikk. Fra 1982 til 1986 var han leder for interesseorganisasjonen Ny Musikk.

Foruten komposisjoner innenfor samtidsmusikk, har Slettholm bidratt med et bredt spekter av komposisjoner for kor og brassband i Frelsesarmeen. Slettholm har fra 2006 vært leder for Kopinor, en interesseorganisasjon for opphavsrett. Slettholm fremstår slik som en leder med stor politisk og ledererfaring fra kulturfeltet.

Kristelig forvalter
Politisk er det interessant at regjeringen har valgt en ringrev fra partiet KrF. Slettholm har blant annet vært nestleder for Oslo-partiet og hans politiske karriere nådde sitt høydepunkt da han fra 2001–2005 var statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet under statsråd Valgerd Svarstad Haugland.

For kunstfeltet kan det merkes at Slettholm var leder da Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design formelt ble slått sammen, og at han i to år var den politiker som sterkest forsvarte Sune Nordgrens ledelse.

Kulturrådet får nå en leder som har stor politisk erfaring. Spørsmålet er om han i samme grad har teft og evnen til å gjøre det store endringene?

Man kan også spørre seg om dette er nok et fremstøt fra de rødgrønne for å lokke KrF over på venstre side i politikken.

Kunstforum kommer tilbake i neste uke med fyldigere kommentar.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*