Barents Spektakel – kunstfestival i Finnmark

I fjor samlet kunstfestivalen Barents Spektakel 13500 mennesker i Kirkenes. Det er nesten fire ganger så mange besøkende som byen har innbyggere. I år håper Pikene på Broen å samle enda flere mennesker.

Kuratorgruppen Pikene på Broen er initiativtagerne og ildsjelene bak festivalen som har en kulturpolitisk agenda. Noe av målsettingen har vært å fremme historier fra de som bor i nordområdene og på den måten sørge for at de i større grad blir premissleverandører for egen utvikling. Barents Spektakel tar nemlig opp aktuelle problemstillinger relatert til barents- og nordområdene. I år arrangeres festivalen for åttende gang. I tillegg til de tre kunstutstillingene Mind the Map, News og Surviving the Future vises også performance, litteratur, teater, dans, film og konserter.

KUNSTforum har snakket med kunstnerisk leder i Pikene på Broen Luba Kuzovnikova og festivalutstiller Morten Traavik om årets Barents Spektakel.

Ane Lans prosjekt fra fjordårets utstilling Arctic Nomads. Foto: Even Skår.

Grenseproblematikk
I år er tematiseres det arktiske kartet og hvordan det er i endring. Mind the Map er både tittelen på utstillingen Pikene på Broen kuraterer og den overordnede tematikken for selve festivalen. Fokuset på kart og grenser henviser blant annet til 2010 som et markant år i forhold til delelinjeavtalen mellom Norge og Russland i Barentshavet. Avtalen markerte at 40 års strid mellom Norge og Russland er over. Samtidig som mange andre land fortsatt strides i forhold til sin del av den arktiske kaken, for eksempel Danmark, USA og Canada.

Mind the Map består av tre separate verker. Installasjonen Borderlines av Morten Traavik, russiske Olga Kisselevas digitale animasjon Arctic Conquistadors og italienske Stefano Cagols Evoke Provoke (the Border).

– Kunstnerne vi ønsker deltakelse fra inviteres opp på en residency slik at de kan utvikle et bedre perspektiv på problematikken. Og de må ha vist et sterkt politisk og sosialt engasjement tidligere i sitt kunstnerskap, sier Luba Kuzovnikova.

I forkant av årets utstilling meldte også Samisk Kunstnersenter og Nordnorsk Kunstnersenter sin interesse og deltar med hver sin utstilling. Henholdsvis Surviving the Future og News.

Stillbilde fra Olga Kisselevas digitale animasjon Arctic Conquistadors.

Stor interesse for festivalen
I de seneste året har interessen for festivalen vært jevnt stigende.

– I 2010 hadde vi 13500 besøkende, i 2009 10000 besøkende og i 2008 hadde vi 5000 besøkende. Så det er klart vi er et voksende fenomen og er blitt en årlig begivenhet, sier Luba Kuzovnikova.

– Vi har truffet publikum her oppe i løpet av årene. Folk syns det er interessant å få med seg noe annet enn serieprodusert underholdning på TV. Vi får festivalen ut til kirkenesværingene.

Festivalprogrammet har også internasjonal appell. Og pågangen medfører at samtlige av hotellene i Kirkenes er fullbooket i festivalperioden. I tillegg til plassmangel er det flere utfordringer ved å gjennomføre en stor kulturfestival på en liten plass.

– I Kirkenes finnes det ingen store kulturinstitusjoner som kan huse festivalen, som konserthus, gallerier eller museer. Vi må ut og bruke idrettshaller, industrilokaler eller kjøpesentre. Det kan ses på som en ulempe å måtte tilpasse oss de til enhver tid ledige lokalene, men samtidig er det også en fordel i forhold til at vi må ut til publikum, rent fysisk, påpeker Kuzovnikova.

Kunstnerisk leder i Pikene på Broen Luba Kuzovnikova. Foto: Pikene på Broen.

Kunstner, Morten Traavik, mener festivalen er såpass interessant fordi Pikene på Broen får i gang prosjekter av høy kunstnerisk kvalitet, samtidig som deres prosjekter har stor samfunnsmessig relevans.

– Som kuratorer og kulturprodusenter har de bygget opp Barents Spektakel til ikke bare en kunstfestival på høyt internasjonalt nivå, men også en levende tanke- og idésmie som både tar utgangspunkt i kunsten og strekker seg ut over den, hevder Traavik.

Grensestolpene fra Morten Traaviks Borderlines. Foto: Morten Traavik.

Traaviks egne prosjekt, Borderlines, er tredelt. Han tar i bruk faktiske grensestolper som han setter opp to steder, gjennom Kirkenes og gjennom Oslo sentrum, samt en interaktiv nettside. I tillegg til at publikum fysisk kan erfare verket som faktiske grensestolper og passere dem i både Kirkenes og Oslo vil alle som måtte ønske det kunne se passeringene i aksjon via webkameraer ved å gå inn på nettstedet www.borderlines.info. Nettstedet vil også åpne for å føre statistikk over grensepasseringene.

– Dette blander et interaktivt element med en overvåkningsproblematikk. Det handler både om kikkerelementet og overvåkningselementet, sier Traavik som dermed viser enda et element ved grenseproblematikken.

Hva tenker du i forhold til det du bidrar med til lokalsafunnet der oppe?
– ”Å bidra til lokalsamfunnet” høres litt pompøst og u-hjelpsaktig ut. Men prosjektet er uansett i samspill med lokalsamfunnet på en ganske stedsspesifikk måte i begge byer. I Kirkenes lever folk med denne grensen tett på. Det gjør at de fleste uansett vil kjenne igjen grensestolpene og vite hva de er. Mens i Oslo der denne statsgrensen er fjernere både fysisk og mentalt vil folk kanskje i større grad lese inn andre problematikker knyttet til grenser. Noe som absolutt også er interessant, sier Traavik.

Morten Traavik. Foto: Marius Hauge.

Bakom festtaleretorikken
Kunstneren påpeker at han ikke ønsker å fremheve sin personlige oppfatning, men snarere ønsker å løfte en problemstilling ved å stille spørsmålestegn ved folks forestilling av den retorikken vi lever med i forhold til barentssamarbeidet og dermed invitere folk til å reflektere over egne holdninger til samfunnsaktuelle spørsmål.

-Jeg prøver å nå ned til det som føles sant, og se hvordan verden er bakom de forestillingene og den retorikken vi lever i og med. Barentssamarbeidet er litt som en bløtekake som alle vil ha en del av. Det er ingen av grensenasjonene som offisielt ikke ønsker å samarbeide, samtidig er det faktisk en ganske besværlig grense å krysse. Jeg ønsker å trenge bakom festtaleretorikken om at vi lever i et grenseløst samfunn. Vi lever med grenser hele tiden, hver dag, avslutter han.

Barents Spektakel varer fra og med 2. februar til og med 6. februar.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*