Endelig er lederteamet på Nasjonalmuseet komplett

Det har vært en lang prosess, men etter at Nasjonalmuseet i dag kunngjorde at den nye avdelingsdirektøren for samtidskunst blir Sabrina van der Ley er lederteamet omsider fullsatt.

I dag, fredag 11. februar, ble altså den nye avdelingsdirektøren for samtidskunst på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design kunngjort. Etter en lang prosess, med utlysning og nyutlysning har Nasjonalmuseet kommet frem til tyskeren Sabrina van der Ley (f. 1967). Hun kommer fra stillingen som sjefskurator for samtidskunst ved Hamburger Kunsthalle og tar over etter museumsdirektør Audun Eckhoff som har fungert i stillingen frem til nå.

Sabrina van der Ley og Audun Eckhoff. Foto: André Gali.

Lang jakt
-Vi har fokusert mye på ledererfaring og kompetanse for å sørge for at den nye avdelingsdirektøren er den rette til å være med å utviklet institusjonen videre, sa Audun Eckhoff til de fremmøtte på pressekonferansen på Museet for samtidskunst. Samtidig som han vektla hennes brede erfaring fra samtidskunstfeltet, og med museums- og samlingsforvaltning.

Styreforman ved Nasjonalmuseet Svein Aaser trakk frem at Oslo er en spennende by å jobbe i for internasjonale aktører på grunn av den gunstige økonomiske situasjonen kulturlivet her er i. Dette åpner for utviklingsmuligheter som er vanskeligere andre steder.

-Det å kunne tilby en stabil økonomi er vi nesten alene om i europeisk sammenheng. Det kuttes beinhardt i Europa, mens her hjemme ekspanderer vi. Samtidig som etableringen av et helt nytt museumsbygg på Vestbanen også fungerer som en magnet for nye og gode kunstledere, sa Aaser.

Svein Aaser. Foto: André Gali.

Det har allikevel vært vanskelig for museet å få gode nok kandidater til å søke på stillingen. Og også i denne omgangen var det få som hadde den profilen de var på utkikk etter. Det skilte seg kun ut en klar kandidat ifølge styrelederen og de er glade for at prosessen endte med at nettopp hun ble ansatt. Museumsledelsen håper de nå har funnet den riktige kombinasjonen av gode lederegenskaper og faglig tyngde som har vært vanskelig å oppspore tidligere.

Selv fremhever hun seg selv som en inkluderende leder som vet å ta ansvar.
-Jeg elsker å arbeide i team og er ikke overbevist om at hierarkiske lederstrukturer virker. Dette hindrer meg selvfølgelig ikke i å ta ansvar når det er nødvendig, noen må ta ansvar. Jeg har blant annet erfart at noe av det som er mest skadelig når man jobber i team er når ting trekker ut i tid og man aldri får en avklaring, sier van der Ley.

Hun søkte seg blant annet til stillingen på grunn av de organisatoriske utfordringene museet står ovenfor.
-Jeg syns det er en spennende utfordring, spesielt i denne konsolideringsfasen i organisasjonsprosessen, men også med tanke på prosessen med det nye bygget.

Sabrina van der Ley. Foto: André Gali.

Fokus på interdisiplinære prosjekter
Siden også avdelingsdirektør for eldre og moderne kunst, Nils Ohlsen, også er fra Tyskland, vil begge avdelingsdirektørene med kunst som fagfelt være tyske og ha en sterk kontinental tilknytning. KUNSTforum spurte den nye avdelingsdirektøren hvordan hun selv tenker rundt sin egen bakgrunn i forhold til museets videre profil:

-Ideelt sett vil jeg selvfølgelig jobbe for en god utstillingsblanding som selvfølgelig inkluderer både norske og kontinentale kunstnere. Spesielt når det gjelder gruppeutstillingene er det viktig å ha god variasjon, mens soloshowene letter kan innlemme kunstnere fra hele verden. Men det jeg syns er mest interessant og noe jeg kommer til å fokusere på er interdisiplinære utstillinger og en utforskning av andre kulturelle felt, sier van der Ley.

Hun understreker at samtidskunstnere finner sin inspirasjon i en rekke forskjellige kulturelle felter, for eksempel musikk og arkitektur. Derfor ønsker hun også å undersøke mulighetene for mer interdisiplinære utstillingsprosjekter som trekker veksler mellom kunsten og andre kulturuttrykk.

Sabrina van der Ley, Audun Eckhoff og Svein Aaser. Foto: André Gali.

– Dette kan også være en strategi for å trekke publikum inn mot samtidskunsten ved å bryte ned noen hemninger de kanskje har i forhold til samtidskunsten. Jeg har også satt sammen to utstillinger med et arkitekturfokus. Også her ser vi at det er stor interesse blant samtidskunstnere og dette muliggjør også for eksempel et samarbeid med arkitekturmuseet, fortsetter hun.

Først og fremst kurator
Hun innrømmer også at selv om hun har bred erfaring fra galleri, kunstmesser og virksomheter med mer kommersielle interesser, blant annet etter 8 år som kunstnerisk direktør ved kunstmessen Art Forum Berlin, så var overgangen til museumsfeltet i 2008 ikke veldig stor fordi hun alltid først og fremst har sett på seg selv som en kurator.

– Selv på messen i Berlin forsøkte jeg å gjøre kuratorprosjekter, og mer formidlingsrettet virksomhet som samtale serier og annen formidling rettet mot publikum. Jeg har alltid hatt et kuratorhjerte så steget til museumsseksjonen var ikke stort. Jeg er både en partner for kunstere og gallerier, avslutter hun.

1 kommentar - “Endelig er lederteamet på Nasjonalmuseet komplett

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*