Smart streetart i København

En ny bølge streetart kunstnere har skylt inn over København, og setter et humoristisk og samfunnskristisk preg på byens mange lyktestolper, strømbokser og murvegger.

Et oppmerksomt blikk eller et øyeblikks løsrivelse fra byens støyende omgivelser er det som skal til for å oppleve kunst like rundt hushjørnet midt i Københavns urbane senter. Det kan være mens man venter på grønt lys på sykkelen, på vei inn for å handle eller på ens egen ringeklokke. Streetarten er nemlig tilbake i København med en ny styrke og ny vri. Betegnelsen streetart er bred og mange forbinner nok begrepet hovedsakelig med graffitti, som har preget all verdens byer i lang tid. Men i denne sammenheng er det snakk om en tendens som kan være med til å utfylle begrepet ytterligere.

Det er vannsklig å sette det i en tidsramme, men de fleste københavnere vil nok si det startet med streetart kunstneren “HuskMitNavn” rundt 2001. Kunstnerens karakteristiske strek ble gjenkjent på byens mange vegger, og folk ble ville etter å få fatt på hans humoristiske og naivistiske illustrasjoner. Denne popularitet utviklet seg senere til en tegneserieklamme, en t-skjorte og plakat produksjon, og i dag er “HuskMitNavn” en internasjonal kunstner. Men foruten om en solskinnshistorie for et enkelttilfelle av en streetart kunstner, blåste historien om “HuskMitNavn” nytt liv i Københavns gatekunst.

I dag finnes det flere aktive kunstnere på området, men felles for de fleste av dem er deres naivistiske illustrasjoner av små tegneserieaktige figurer. Med eller uten tekst har de ofte en humoristisk eller samfunnskritsikk undertone, og de er plassert i byens gatehjørner, på vegger, lyktestolper eller hva som måtte finnes av synlige flater. Et godt eksempel er kunstneren Kissmama som med en tykk og enkel strek, samt en sarkastisk kommentar setter sitt preg på byen. I en av hans illustrasjoner, en tykk gytt med bredt smil og pike-t-skjorte, tar han danskene på kornet med kommentaren “Fladskærm, 4hjulstrækker & friværdi”. Med denne ironisering av den glade vestkantgutts livssyn kritiserer han implisitt materialismens dogmer, samtidig som han lokker frem et smil hos den forbigående betrakter gjennom illustrasjonens komikk. Så selv om disse streetart kunstnerne for mange fremstår som mystiske med sin hemmelige identitet, som de fleste av dem har, skal ingen klandre dem for å legge skjul på sin politiske agenda eller humoristiske budskap til folket.

Men foruten om å gi danskene et lite sarkastisk stikk i siden, har også enkelte streetart kunstnere til formål å tilføre byens atmosfære en positiv energi. Eksempelvis har en søt illustrasjon med kommentaren “I confess, I need a hugg”, et av verkene til kunstneren Basco5, som formål å få københavnerne til å åpne opp og oppfodrer på mange måter til kommunikasjon mellom byens innbyggere. Basco5s illustrasjoner fungerer også som et identitetsskapende element i byen. Hvor for eksempel en av hans illustrasjoner av en innvandrer med kommentaren “100% danish” på sin caps, kan være med til å inkludere byens innvandrere i den danske kultur og identitet.

I forbindelse med å snakke om identitet kan denne nye tendens innenfor streetart også fungere som et positivit element, ikke kun i forhold til enkelt individers identitet, men også i forhold til fremme av en samlede byidentitet. Denne nye bølge av streetart kan nemlig fungere som en felles referanseramme for byens innbyggere.

Man behøver altså ikke gjøre de stor annstrengelser for å få oppleve københavnsk kunst eller føle seg som en del av en kulturell identitet i storbyen. Det hele handler om å ta en pause fra byens støyende omgivelser for å rette oppmerksomheten mot byens små detaljer, det finnes små skatter på hvert gatehjørnet. Streetarten har aldri vært vekk, men er her for fullt med en humoristisk og meningsfylt snert.

Andre lenker:

https://www.streetheart.dk/

www.oeps.dk/

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*