Den glade vandrer

“Vandring” er en utstilling hvor tema er de nære relasjoner, eksplosive følelser og livsglede. Inspirasjonen ble hentet fra et opplysningsverk om kvinnen som ble utgitt i 1958.

I et gammelt bakeri, provianthus og slaveri i kulturperlen Gamlebyen i Fredrikstad finner vi “Bastion 5”, et kunstnerfellesskap bestående av 9 kunstnere med ulike spesialfelt. Eva Malmstrøm og Hanne Bringager har samarbeidet om utstillingen “Vandring” som kan sees i Gamlebyen fra 20. juni og ut sommeren.

Kunstnerne ser på kvinners rolle i Norge fra 1950-tallet til idag. I 1958 kom et opplysningsverk om kvinnen ut, noe som kunstnerne har brukt som inspirasjon. Utstillingen er blitt en “vandring” gjennom kvinners relasjoner og møter, deres gleder og sorger, noe som kommer til uttrykk i motivvalgene.

Samarbeidet har fungert slik at kunstnerne har diskutert temaet for hele tiden å definere prosjektet. Etter at tema var valgt, begynte de å jobbe med farge og komposisjon. Deretter har de malt på hvert sitt bilde, byttet bilde, før de igjen har gått tilbake til et bilde som hadde stått en stund og jobbet på dette sammen.

De to kunstnerne var begge etablert i andre jobber på hver sin kant da de bestemte seg for å virkeliggjøre drømmen om å livnære seg som kunstnere. De to møttes da de delte atelier på “Bastion 5” for to år siden.

Det de stiller ut her er ti oljemalerier hvor de har utforsket nære relasjoner, eksplosive følelser og livsglede. Motivene tar i stor grad for seg mellommenneskelige relasjoner. Med titler som “Vill kjærlighet”, “Hengivenhet”, og “Selvtillit” settes det fokus på utfordringer og møter i en kvinnes liv. I maleriet “Frigjøring” kommer også kvinnekampen til uttrykk. Her ser fire kvinneskikkelser i helfigur ut til å kjempe mot en usynlig kraft utenfor rammen. Kvinnene beveger seg igjennom stråler av flammende rødt og oransje med knyttnevene i været, med et uttrykk av besluttsomhet og målrettethet.

Kunstnerne selv sier dette om maleriet: “Frigjøring er å bevege seg mot strømmen, intens oransje vilje (…)”. Denne intensiteten har sin motsats i mer sarte malerier som for eksempel “Om sorg”, hvor en kvinneskikkelse holder en livløs figur i fanget. Fargene er mørkere, blå- og lillatoner dominerer mens gjennomskinnelige omriss av tannhjul preger bakgrunnen og blir stående som et symbol på tidens ubønnhørlige gang. Motivet har klare paralleller med middelalderens yndede pietà-scener.

Teknikken kunstnerne har benyttet seg av involverer bruk av maskeringsteip til å lage flere lag underveis i prosessen. Bakgrunnene i maleriene er preget av linjer i ulike bredder og farger noe som kan minne om Piet Mondrians velkjente rutenett. Men mens Mondrian brukte de tre grunnfargene blått, rødt og gult, bruker Malmstrøm og Bringager absolutt hele fargespekteret. Rødt, blått, grønt og turkis er dominerende farger, mens stripene som er skapt av maskeringsteipen er lysere toner av de ovennevnte fargene, eller klar gul og oransje. Ofte er det en av fargene som dominerer maleriet og er med på å understreke stemningen og temaet i kunstverket. Menneskefigurene i maleriene er uttrykksfulle og harmoniske, og står som en kontrast til de ofte klart avgrensede og oppdelte fargefelt og linjer som preger bakgrunnen.

Uttrykt igjennom scener fra dagliglivet som for eksempel en søndagstur med familien, eller et møte mellom to gode venner, oppfordres vi som betraktere, med fare for å bruke en klisjé, til å sette pris på de små tingene i livet… Kunstnernes entusiasme rundt disse temaene og deres maleriske talent skinner igjennom lerretene ved hjelp av fantastiske farger og gjenkjennelige motiver. Dette gjør maleriene engasjerende og levende.

Ifølge kunstnerne selv ønsket de å skape noe som inneholdt “summen av et opplevd liv”. “Vandring” har uten tvil vært et svært fruktbart samarbeidsprosjekt hvor Malmstrøm og Bringager på hver sin måte har tilført kunstverkene noe godt som har resultert i en ærlig, åpen og gledesfylt uttrykksform. På tross av ulik bakgrunn og kunstnerisk uttrykksmåte, har de gjennom en felles interesse for et tema klart å gjøre plass til hverandre i et konstruktivt samarbeid.

Utstillingen står til 20. august.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*