mening
Samlingens betydning

Samlingens betydning

Samlingene er museenes kjerne og viktigste eksistensberettigelse, fremholder Nasjonalmuseets direktør Audun Eckhoff. Men hvordan skal samlingene utvikles...