Korrespondanser i Kristiansand

I Kristiansand Kunsthall vises for tiden en omfattende duoutstilling med Mette Stausland og Robert Wood.

Det er kunstnerne Mette Stausland og Robert Wood som sammen står bak utstillingen Correspondences. I pressemeldingen omtales utstillingen som et «dialogisk prosjekt som viser utviklingsprosessen i vekslingen mellom to beslutningstakere som arbeider i forskjellige, men ikke urelaterte felt.»

Tegning og landskap på den ene siden, og arkitektur og skulptur på den andre siden, kombineres for å representere en mental tilstand, en slags state of mind. Stauslands tegninger fremstår som energiske og intuitive, og visualiserer en spontan tilnærming som strekker seg på tvers av form og mønster, skala og media. Som en formal motsetning, kan man på en rekke bord plassert rundt i utstillingsrommene, utforske Woods tredimensjonale, arkitektoniske modeller der han foreslår strukturer og områder som danner grunnlag for opplevelsen av minne og gjenoppbygging.

Correspondences med Mette Stausland og Robert Wood vises fram til 20. desember 2015 i Kristiansand Kunsthall.

Alle foto: Tor Simen Ulstein

Correspondences, Mette Stausland og Robert Wood. Installasjonsfoto.

Correspondences, Mette Stausland og Robert Wood. Installasjonsfoto.

Correspondences, Mette Stausland og Robert Wood. Installasjonsfoto.

Correspondences, Mette Stausland og Robert Wood. Installasjonsfoto.

Robert Wood, SHORES, Konstruksjon av kartong på bord av finér, papir, glass, arbeidslamper.

Robert Wood, SHORES, konstruksjon av kartong på bord av finér, papir, glass, arbeidslamper.

Robert Wood, SHORES, Konstruksjon av kartong på bord av finér, papir, glass, arbeidslamper

Robert Wood, SHORES, konstruksjon av kartong på bord av finér, papir, glass, arbeidslamper

Mette Stausland, MOVING PARTS, 2015, Blyant på papir.

Mette Stausland, MOVING PARTS, 2015, blyant på papir.

Robert Wood, POINTS OF DEPARTURE, Konstruksjon av kartong på bord av finér. plexiglass

Robert Wood, POINTS OF DEPARTURE, konstruksjon av kartong på bord av finér. plexiglass

Robert Wood, WAKE, Konstruksjon av kartong på bord av finér, glass. I bakgrunnen Mette Stausland, MOVING PARTS, 2015, Blyant på papir, og READING RIVERS V, 2015, Kritt på papir/collage.

Robert Wood, WAKE, konstruksjon av kartong på bord av finér, glass. I bakgrunnen Mette Stausland, MOVING PARTS, 2015, blyant på papir, og READING RIVERS V, 2015, kritt på papir/collage.

Robert Wood, POINTS OF DEPARTURE (detalj), Konstruksjon av kartong på bord av finér, plexiglass.

Robert Wood, POINTS OF DEPARTURE (detalj), konstruksjon av kartong på bord av finér, plexiglass.

Mette Stausland, MOVING PARTS, 2015, Blyant på papir.

Mette Stausland, MOVING PARTS, 2015, blyant på papir.

Mette Stausland, MOVING PARTS, 2015, Blyant på papir.

Mette Stausland, MOVING PARTS, 2015, blyant på papir.

Robert Wood, CANOPY + PYLON (detalj). Konstruksjon av kartong på bord av finér.

Robert Wood, CANOPY + PYLON (detalj), konstruksjon av kartong på bord av finér.

Mette Stausland, MOVING PARTS, 2015. Blyant på papir. Installasjonsfoto.

Mette Stausland, MOVING PARTS, 2015, blyant på papir. Installasjonsfoto.

Robert Wood, INTERFERENCE. Konstruksjon av aluminium, på bord av finér.

Robert Wood, INTERFERENCE, konstruksjon av aluminium, på bord av finér.

Robert Wood, INTERFERENCE. Konstruksjon av aluminium, på bord av finér. I bakgrunnen: Mette Stausland, MOVING PARTS, 2015. Blyant på papir.

Robert Wood, INTERFERENCE, konstruksjon av aluminium, på bord av finér. I bakgrunnen: Mette Stausland, MOVING PARTS, 2015, blyant på papir.

Robert Wood og Mette Stausland, BUILDING A DRAWING II. Konstruksjon av kartong på bord av finér, tegning, glass.

Robert Wood og Mette Stausland, BUILDING A DRAWING II, konstruksjon av kartong på bord av finér, tegning, glass.

Mette Stausland, CODA, 2009. Blyant på papir.

Mette Stausland, CODA, 2009, blyant på papir.

Mette Stausland, STYX LICKS, 2014, kritt på papir/collage, og READING RIVERS II, 2013, kritt på papir/collage.

Mette Stausland, STYX LICKS, 2014, kritt på papir/collage, og READING RIVERS II, 2013, kritt på papir/collage.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*