Gjesteredaktør tematiserer kunstens økonomi

Når Kunstforums høstnummer kommer ut i september, har kurator Gjertrud Steinsvåg redigert et temanummer om kunst & penger.

DSC_1162 2-kopi

Kurator Gjertrud Steinsvåg er gjesteredaktør for Kunstforum 3/ 2015.

Steinsvåg, som har bakgrunn som kurator og nylig gikk fra stillingen som leder for internasjonale prosjekt i Norwegian Crafts og tiltrer som programansvarlig på Kunsthøgskolen i Oslo i august, har siden februar i år arbeidet med Kunstforums høstnummer. Temaet vil være kunsten og dens forhold til penger, både private og offentlige. Dette er en tematikk Steinsvåg tidligere har utforsket i nettpublikasjonen Never mind the Benefits (Feil Forlag, 2012) der blant andre Kunstforums redaktør André Gali har bidratt med et essay. Det var Gali som inviterte Steinsvåg til å redigere et nummer av Kunstforum.

– Da Kjetil Røed skrev en «hot or not»-liste i Aftenpostens A-magasin i forbindelse med kunstkjøp før jul i fjor, så vi i diskusjonen som fulgte at kunst og økonomi fortsatt er et betent tema på mange måter. Steinsvåg og jeg har diskutert disse temaene med jevne mellomrom, og jeg fikk idéen om å spørre henne om å lage et nummer som kunne tematisere dette både informativt og kritisk på en original måte. Da hun takket ja til det, var forutsetningen fra begge sider at hun skulle ha frie tøyler innenfor Kunstforums format, så dette blir helt og holdent hennes produkt. Redaksjonen har selvsagt bidratt med forslag og råd der det har vært behov for det, og jeg står fortsatt som ansvarlig redaktør for bladet, sier Gali.

Nummeret inneholder blant annet saker om finansieringsmodeller, politiske innfallsvinkler og kunstnerskap og prosjekter som tematiserer rundt penger.

– Med Never mind the Benefits var målet å presentere ulike synspunkt fra flere ulike aktører som kunstnere, kuratorer og institusjoner for å utløse diskusjoner og prosjekter på det jeg oppfatter som et uutnytta potensial – både politisk, kunstnerisk og verbalt. I Kunstforum har jeg fått mulighet til å fortsette dette prosjektet innenfor rammene av et tidsskrift, som gir noen andre muligheter og henvender seg til leserne på andre premisser, sier Steinsvåg.

Yngve Slettholm, Lise Stang Lund, Platform London, Mari F. Sundet og Pilvi Takala er noen av de som uttaler seg om Steinsvågs tema i nummeret.

– Å ha «Hvem skal betale for kunsten?» som tema er selvsagt sammensatt, og både praktisk og politisk ladet, og handler gjerne om langsiktighet og forutsigbarhet for kunstproduksjon. Like viktig er det å stadig oppdatere diskusjonen om de psykologiske aspektene ved økonomiske systemer; hvilke verdier og føringer ligger i de ulike finansieringsmodellene, som i sin tur påvirker vår lesning av kunstverk og kunstnerskap, sier Steinsvåg.


Gertrud Steinsvåg (f.1978) har studert Skapende kuratorpraksis, Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2010-2012) og Kunstfag, Kunsthøgskolen i Oslo (2001-2006). Hun har vært Ledar for internasjonale prosjekter i Norwegian Crafts (2011-2015) og prosjektmedarbeider for Pikene på Broen (2010-2011). Hun har vært produsent og katalogredaktør for utstillingen Beyond G(l)aze, som ble vist på Jinji Lake Art Museum (Suzhou) i 2014 og KODE 2 (Bergen) i 2015. Hun har vært kurator In the Margins of our Minds , en utstilling med stedsrelaterte prosjekter i Dublin (2014), for det norske utvalget på European Triennial for Ceramics and Glas i Grande Halle des Anciens Abattoirs de Mons (2013), og Tangibilty, Officinet, København (2013). Hun har redigert og skrevet i publikasjoner som Documents on Contemporary Crafts No. 2: Materiality Matters (redigert sammen med Joakim Borda Pedreira, Norwegian Crafts, 2014), Norwegian Crafts Magazine, issue 2/2013, og Never Mind the Benefits (Feil Forlag, 2012). Hun er også kurator for Tendenser 2016 på PUNKT Ø, Galleri F15.


Nummeret om kunst og penger kommer ut i midten av september og vil være det siste nummeret der André Gali er ansvarlig redaktør. Fra høsten vil Kunstforum ansette en ny redaktør som vil være med å utvikle produktet videre. Gali vil fortsatt sitte i Kunstforums styre og levere tekstbidrag til papirutgaven og nettsiden ved jevne mellomrom.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*