Todelt pris

Lørdag 16. november ble Lorck Schives kunstpris 2013 delt ut i Trondheim. I år gikk prisen til to kunstnere.

Prisvinnerne Lene Berg og Marianne Heier. Foto: Marius Meli / Trondheim kunstmuseum

Prisvinnerne Lene Berg og Marianne Heier. Foto: Marius Meli / Trondheim kunstmuseum

For en drøy måned siden åpnet utstillingen Lorck Schives kunstpris 2013 på Trondhem kunstmuseum. De nominerte til årets pris var Lene Berg, Marianne Heier, Tina Jonsbu og Knut Åsdam. Lørdag ettermiddag ble det klart at juryen i år har valgt å dele prisen på to, og gi den til Lene Berg og Marianne Heier.

– Det direkte språket i Marianne Heiers verk, og bruddene på de etablerte skillelinjene i Lene Bergs film har begge overbevist juryen gjennom deres komplekse og slagkraftige meningsproduksjon, heter det i jurybegrunnelsen.

Fordømmende forhør
Lene Berg (f. 1965) har etablert seg på den norske så vel som den internasjonale kunstcenen med flere både samfunnsaktuelle og dels politiske verk. I år viste hun sin siste film Ung Løs Gris (2013) på Venezia-biennalen, som også er det verket hun nå viser på Trondheim kunstmuseum. Filmen omhandler tre personer som tar inn på hotellrommet en fuktig kveld og gjennom overvåkingskameraet er publikum vitne til det som skjer. Kveldens forløp gjenfortelles gjennom tre avhør av de tre personene, slik at man presenteres for tre ulike versjoner.

– Gjennom det nærgående perspektivet gjør Berg seeren til deltaker, noe som vekker et ubehag og virker forstyrrende. Berg bruker stereotypier som endrer eller fordreier våre syn på seksualitet. Det er tilskueren som blir avslørt når han eller hun stiller seg spørsmålet om hvilken posisjon en ville ha inntatt. Filmens fordømmende forhører stiller moralistiske spørsmål, noe som tvinger seeren til å posisjonere seg i denne blandingen av moral og seksualitet, uttaler juryen om filmen til Berg.

Lene Berg, Ung Løs Gris, 2013. Videostill. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.

Lene Berg, Ung Løs Gris, 2013. Videostill. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.

Konstruksjon og forbruk
Sentralt i Marianne Heiers (f. 1969) kunstnerskap står ofte en institusjonskritikk, uttrykt gjennom blant annet installasjoner og sosiale intervensjoner. Grunnlaget for flere av hennes prosjekter er en kritisk holdning til hvordan verdier skapes gjennom økonomisk sirkulasjon, hva som skjer med disse verdiene når de overføres til kunstverdenen, og en bruk av økonomiske prosesser for å stille spørsmål ved samfunnet for øvrig.

Konstruksjon og forbruk er utgangspunktet for verket Heier viser på Trondheim kunstmuseum. Kjære venner (2013) tar for som en arkitektonisk installasjon, der en demontert moelevenbrakke fremstår som raserte bygningsmaterialer i en tilfeldig haug. Ved siden readymade-aspektet, har verket også en performativ side ved seg. På åpningen av utstillingen fremførte Heier den samme talen som Siv Jensen ga på FRP’s landsmøte før valget.

– Talen omhandler frihet og mer kontroll på samme tid, og Heier gjør retorikken tydelig ved å fremføre uten å kommentere. Dette skjer i en sammenheng som gir tid og rom for kontemplasjon, noe som lar talen fremstå tydeligere for tilhøreren, heter det i jurybegrunnelsen.

Marianne Heier, Kjære venner, 2013. Performance i installasjonen under åpningen. Foto: Marius Meli, Trondheim kunstmuseum.

Marianne Heier, Kjære venner, 2013. Performance i installasjonen under åpningen. Foto: Marius Meli, Trondheim kunstmuseum.

Kunstnerisk suksess
Felles arbeidene til Heier og Berg er hvordan de spiller på forestillinger om autoritet og moralske oppfatninger. I jurybegrunnelsen bemerkes det hvordan særlig språkbruken i begge verk – den fordømmende forhøreren i Bergs film og politikeren i Heiers installasjon – er bilde på normative systemer som en tar for gitt.

I jurybegrunnelsen understrekes for øvrig også utstillingens sjeldent gode gjennomførte kvalitet, «noe som gjør at utstillingen allerede i seg selv fremstår som en kunstnerisk suksess.» Relasjonen verkene i mellom fremheves som bemerkelsesverdig, med de ulike perspektivene det åpnes for på tvers av verkene.

– Utstillingen presenterer sterke stemmer i norsk samtidskunst som er interessante på forskjellige måter. Bidragene lar seg vanskelig sammenligne, og alle har sine sterke kvaliteter, heter det i juryuttalelsen.

Uavhengig pris
Lorck Schives kunstpris var opprinnelig et legat, Lorck Schives Legat. I fjor ble det klart at legatet endres fra årlig utdelt kunstnerstipend til kunstpris som deles ut hvert annet år.  Prisen er på kr. 500.000,-, i tillegg mottar kunstnerne produksjonsstøtte på kr. 150.000,- hver. Legatets forbindelse til Trøndelag er av geografisk og historisk tilknytning. Det ble opprettet av Christian Lorck Schive (1803–1879), norsk hospitalforstander, født og oppvokst i Trondheim.

Prisen er ment som en anerkjennelse av kunstnere som allerede har et betydelig kunstnerskap bak seg, og hensikten med prisen er å stimulere videre kunstnerisk utvikling.

Kunstnerne har blitt fagfellenominert av en rekke instanser: Statens stipendkomité, Norsk kuratorforening, Kritikerlaget og Trondheim Kunstmuseum, før styret for Lorck Schive kunstpris, oppnevnt av Norske Billedkunstnere, valgte ut fire «finalister». Den internasjonale juryen som til sist vurderte hvem prisvinneren skulle bli, inkluderte i år to kunstnere og en kurator, nominert av tre forskjellige organ: Trondheim Kunstmuseum, Lorck Schives styre og Statens stipendkomité. Ute Meta Bauer er juryleder, og øvrige medlemmer i juryen har vært Ingar Dragset og Elisabeth Mathisen.
Lorck Schives kunstpris 2013 vises frem til 5. januar 2014.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*