Performance på Hamar

Til helgen er det igjen duket for performancefestival på Hamar, og humor er årets stikkord.

Kurt Johannessen. Med tillatelse fra Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Kurt Johannessen. Med tillatelse fra Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Festivalen arrangeres av Kunstbanken Hedmark Kunstsenter på Hamar hvert andre år. Det er et bredt program som står på plakaten, dog med noen fellestrekk. Ifølge pressemeldingen er likevel stikkordet for årets kunstnere og deres prosjekter «humor». Det understrekes i pressemeldingen hvordan «[…] humorbegrepet rommer så mangt. Slapstick, galgenhumor, satire, tørrvittighet, ordspill, undring og underfundigheter kan vi oppleve både i hverdagen og fra scene, film og andre medier.»

Som det understrekes i pressemeldingen er performanceuttrykket svært fleksibelt, det kan innta mange ulike former og unndrar seg dermed faste definisjoner og kategoriseringer. Noen likheter med for eksempel scenekunst og teater trekkes frem i pressemeldingen, og i årets program finner man eksempler på dette: Drømmecontainer’n av Teater Innlandet, Stemmen som av Wendelbo Holbø og Nordby, Rund av Turnékompaniet og Helt Klaus av Rasmus Jørgensen.

Internasjonalt program
Programmet omfatter både norske og internasjonale performancekunstnere, og i år er Kurt Johannessen som sammen med Ingrid Blekastad, daglig leder for Kunstbanken, som har kuratert programmet. Johannessen har dessuten invitert med seg tre kunstnere.

Los Torreznos, med tillatelse fra Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Los Torreznos, med tillatelse fra Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Den spanske kunstnerduoen Los Torreznos, bestående av Rafael Lamata (f. 1959) og Jaime Vallaure (f. 1965) tar utgangspunkt i inngrodde vaner og tradisjoner og vrir og vrenger på disse. Sin praksis beskriver de som et kommunikasjonsverktøy for sosiale og politiske spørsmål, og arbeidet deres forholder seg mer direkte til hverdagslivet, for eksempel i form av tematisering av språk og inngrodde vaner. Los Torreznos eksperimenterer med enkle, men uttrykksfulle gester og språk – kjente kommunikasjonsformer for noen og enhver.

Johannessen har også invitert med seg Spanias pioner innen performancekunsten, Esther Ferrerer (f. 1937). Tid, uendelighet og repetisjon er temaer som opptar henne, gjerne med humoristiske undertoner til tross for et alvorlig uttrykk. For Ferrerer er performance deltakelse, en kunstform som kombinerer tid og rom med publikums tilstedeværelse.

Myriam Laplante (f. 1954) er også invitert av Johannessen og en kunstner med et mangefasettert uttrykk, deriblant performance. Fremmedgjøring, kommunikasjonsproblemer og kynisme i dominante sekter er temaer hun tar opp i sine verk.

Intimlytting ved Elisabeth Færøy Lund, gjengitt med tillatelse fra Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Intimlytting ved Elisabeth Færøy Lund, gjengitt med tillatelse fra Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Intimlytting og transporteringsdans
I den «norske delen» av programmet inviterer Kunstbanken til det de kaller «intimlytting» med Elisabeth Færøy Lund, lydperformance i mørket med Marianne Stranger, foredrag om optimale løsninger av livet i smått og stort med søstrene Sørumgård Botheim og transporteringsdans ute i byen med Martin Slaatto. Skolene er dessuten et viktig publikum for Kunstbanken og elevgruppen JUMEA ved Hamar katedralskole deltar med egen performance på Østre Torg.

Totalt omfatter årets festival performancer av 13 ulike kunstnere og kunstnergrupper, fra Norge, Spania, Canada og Italia. Performancene vil foregå både i Kunstbanken og ute i det offentlige rom i Hamar sentrum. En lokal videregående skole vil også bidra med en performance. JUMEA består av Jonas S. Lereggen, Undis Furuberg, Martine Johannessen, Elise Knudsen og Andrea Vibe går siste året ved formgivning ved Hamar katedralskole og har latt seg inspirere av både Yoko Ono og Jackson Pollock.

Årets festival er kuratert av Ingrid Blekastad og Kurt Johannessen.  Festivalen foregår over to dager, 18. og 19. oktober. Nærmere informasjon om program og sted kan man finne her.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*