8 konkurrerer om 22. juli

Idag offentliggjorde KORO (Kunst i offentlig rom) de åtte kunstnerne som går videre i konkurransen om å lage nasjonale minnesteder for 22.juli.

– Kunstutvalget er svært fornøyde med mangfoldet av søkere, sier utvalgets leder Jørn Mortensen.

Jrn-Mortensen

Jørn Morten, leder av kunstutvalget. Foto: KHiO

Da fristen for påmelding til den åpne internasjonale prekvalifiseringen for minnesteder etter 22. juli gikk ut 3. september i år forelå 300 søknader fra internasjonale kunstnere og arkitekter, forteller KORO på sine hjemmesider.  Av disse var 67 norske. Totalt er 46 land representert.

-Vi gikk ut med en bred internasjonal utlysning på en rekke språk som vi ser har gitt resultat i god variasjon og ulik bakgrunn blant søkerne, noe som har vært viktig for utvalget, forklarer Mortensen.

De åtte som går videre
Følgende kunstnere, arkitekter og grupper er invitert til å delta i en lukket konkurranse:

Jonas Dahlberg, svensk kunstner bosatt i Stockholm. Dahlbergs kunstneriske praksis omfatter fotografi, film, installasjoner og offentlige oppdrag. Et tilbakevendende trekk ved Dahlbergs arbeider er temaer forbundet med tid, arkitektur og rom.

Jeremy Deller, britisk kunstner bosatt i London. Han jobber konseptuelt med en rekke uttrykksformer og medier, ofte utenfor tradisjonelle utstillingsrom og i samarbeid med publikum som tar aktivt del i prosjektene.

Estudio SIC, arkitektbyrå med base i Madrid. Estudio SIC er et arkitektkontor som utvikler prosjektmetoder med spesiell vekt på utformingen av offentlige rom. Det gjelder urbane rom, områder og landskap.

Goksøyr & Martens og Snøhetta Arkitekter. Goksøyr & Martens er en Oslobasert performancegruppe etablert i 1997 av Toril Goksøyr og Camilla Martens. De har gjennomført en rekke deltakerbaserte kunstprosjekter i Norge og utlandet og har også jobbet med scenekunst. Goksøyr & Martens jobber i team med Snøhetta, et internasjonalt arkitektur-, landskapsarkitektur- og interiørarkitekturfirma med kontor i Oslo og New York.

Haugen/Zohar arkitekter, Oslobasert arkitektkontor etablert i 2006 av arkitekt og kunstner Marit Justine Haugen og arkitekt Dan Zohar. Kontoret opererer i et felt mellom kunst og arkitektur og legger vekt på bærekraftige valg av materialer, anvendelsesområder og resirkuleringsmetoder.

Olav Christopher Jenssen og LPO arkitekter. Olav Christopher Jenssen er en norsk kunstner internasjonalt kjent for sine abstrakte malerier og skulpturer. Jenssen har siden 2007 vært professor ved Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, Tyskland. Christopher Jenssen arbeider i team med LPO, et arkitektfirma med base i Oslo. LPO står bak en lang rekke prosjekter i Norge og i utlandet.

Paul Murdoch Architects, arkitektbyrå med adresse i Beverly Hills, California. Byrået jobber innen felt som arkitektur, byutforming og intriørarkitektur for høyere utdanning, offentlig forvaltning og kulturinstitusjoner. Byrået gjør også store og mellomstore byggeprosjekter i offentlige rom.

NLÉ & Kunlé Adeyemi, arkitektkontor med adresse i Amsterdam. Kontoret har en internasjonal og multidisiplinær profil og en portefølje som inkluderer arkitektur, produkt- og møbeldesign, byplanlegging og offentlige kunstprosjekter. NLÉ ble etablert av den nigerianske arkitekten og urbanisten Kunlé Adeyemi som også leder kontoret.

Kunstutvalget_liten

Fra venstre: Magne Magler Wiggen, Mari West, Bente Erichsen, John Hestnes, Jørn Mortensen, Per Gunnar Eeg-Tverbakk og May Balkøy.
Foto: Trond A. Isaksen/KORO

Bakgrunn
Etter angrepene den 22. juli har regjeringen besluttet at det skal etableres minnesteder i regjeringskvartalet i Oslo, og på landsiden mot Utøya i Hole kommune. I påvente av ombygginger i regjeringskvartalet skal det etableres et midlertidig minnested mellom Deichmanske bibliotek og Y-blokka, tilgrensende Grubbegata. Minnestedene skal hedre drepte, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige. Minnestedet på Hole og det midlertidige minnestedet i Oslo skal realiseres innen 22. juli 2015.

Regjeringen har gitt KORO det kunstfaglige og operative ansvaret med å etablere minnestedene. Kunstutvalget er oppnevnt av KORO, og består av Magne Magler Wiggen, arkitekt, Mari West, representant for AUF, Bente Erichsen, representant for regjeringen, John Hestnes, representant for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, Jørn Mortensen, kunstkonsulent og leder av utvalget, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, kunstkonsulent og Jo Ulltveit-Moe, Statsbygg.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*