Triennalen åpner i Bergen

Bergen Assembly åpner i morgen med elleve forskningsinstitutter fordelt på ulike kunstinstitusjoner og over 40 kunstnere.

Kuratorene Ekaterina Degot og David Riff, direktør i Bergen Assembly Evelyn Holm og kommunaldirektør Harm-Christian Tolden. Foto: Monica Holmen

Kuratorene Ekaterina Degot og David Riff, direktør i Bergen Assembly Evelyn Holm og kommunaldirektør Harm-Christian Tolden. Foto: Monica Holmen

I morgen åpner den første Bergen Assembly – An Initiative for Art and Research.  Triennalen er kommet til som et resultat av Bergen biennalekonferanse som ble arrangert for fire år siden. Konferansen samlet en rekke prominente personligheter fra kunstverden med erfaring fra biennale-formatet, enten som kunstneriske ledere, kuratorer, forskere eller kunstnere. Primus motor for konferansen var Solveig Øvstebø som frem til juni i år hadde vært direktør for Bergen Kunsthall i nesten ti år. Målet med konferansen var å åpne opp for en bred diskusjon om hva en biennale er og kan være, og om det var noe Bergen ønsket seg og hadde behov for.

Russisk sci-fi
Årets triennale er kuratert av Ekatarina Degot og David Riff, eller snarere tilrettelagt – for de velger å ikke kalle seg kuratorer men «conveners». Degot og Riff har gitt triennalen navnet Monday Begins on Saturday, hentet fra en russisk sci-fi-roman som ble skrevet av Arkadij og Boris Strugatskij og publisert i 1964. Boken omhandler «et fiktivt forskningsinstitutt bemannet av en rufsete ansamling eventyrfigurer og gale vitenskapsmenn som søker å løse problemet med menneskehetens lykke ved hjelp av magi» forteller Bergen Assemblys hjemmeside. Der beskives også året triennale som «en skeiv samtidsorientert omskriving av denne romanen».

Riff og Degot understreket likevel på gårsdagens pressekonferanse at man trenger ikke å lese  boken for å forstå triennalen. Det er mer bokens ånd som de har trukket ut og som ligger til grunn for triennalen.

Bergen er ikke en typisk «biennaleby». Her finnes ikke de nedlagte og neglisjerte industriområdene som er typisk for byområder hvor biennaler finner sted. Disse områdene har også ofte en sentral rolle i de tematikker og politiske forhold som biennalene tar opp. I mange biennalebyer finnes det heller ikke en utviklet infrastruktur for kunstproduksjon og visningsarenaer for samtidskunst. Når Bergen ikke har den typiske profilen for et biennaleområde blir behovet for å adressere andre problemstillinger pressende.

Degot og Riff ser en sammenheng mellom Bergen som kunstby – med sine offentlige støttede institusjoner – og Strugatskijbrødrene beskrivelser av sovjetiske forskningsinstitutter i Monday Begins on Saturday. Fellestrekkene består blant annet i at kunstinstitusjonene i Bergen og forskningsinstituttene i boken er fristilt fra markedskreftene og med offentlige midler kan bedrive en «konstant søken og tenkning» som står i sterk kontrast til konsumsamfunnets logikk.

Med Bergen Assembly er det nå deres visjon, ‘conveners’ visjon, av Bergen som sammenfattes, fortalte Degot på pressekonferansen i går.

Forskningsinstitutter
Triennalen beskrives videre som «en montasje av nyproduserte kunstprosjekter og historisk materiale, fragmentariske punktnedslag fra litteratur, kvasifiktive kuratoriske fotnoter» og består av elleve forskningsinstitutter som finner sted innenfor ulike kunstinstitusjoner i Bergen, som KODE, Bergen Kunsthall, Entrée, KNIPSU, Visningsrommet USF og Bergen Kjøtt. Disse instituttene har fått lett absurde titler som Institute of the Disappearing Future, Institute of Tropical Fascism, Institute of Love and the Lack Thereof, Institute of Political Hallucinations, Institute of Pines and Prison Bread, Institute of Lyrical Sociology og Institute of Defensive Magic.

Triennalens offisielle åpning finner sted på Bergen Kunsthall klokken 11 på lørdag. I tillegg til selve triennalen, blir det gitt ut en spesiell publikasjon og i åpningshelgen arrrangeres et symposium.

KUNSTforum er Bergen Assemblys mediepartner. Det betyr at vi dekker triennalen bredt gjennom nyhetssaker, kritikker, intervjuer og billedblogger og at Bergen Assembly annonserer KUNSTforum som mediepartner i ulike sammenhenger. KUNSTforum har full redaksjonell frihet. Alle saker om Bergen Assembly kan du lese her https://www.kunstforum.as/tag/bergen-assembly/

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*