Temporære transformasjoner

Transformer inntar ubrukte urbane rom i byen, og vil skape interaktive kunstprosjekter for den yngre garde.

Transformer, fra forberedelser i Ullevålsveien.

Transformer: fra workshop med Dagur Eggertson. Foto: Vigdis Storsveen

– Helt konkret er Transformer temporære, arkitektoniske strukturer fylt med kunstopplevelser spesielt rettet mot unge mennesker, begynner Helga Marie Nordby.

– Som kulturkonsumenter er unge mennesker kvalitetsbevisste, men med raskt skiftende interesser og fokus, og kulturinstitusjonene kommer ofte til kort i nå ut til denne gruppen. Derfor skal Transformer møte folk der de er: ute i det offentlige rom.

Nordby er kurator for prosjektet Transformer, et prosjekt utviklet av Rom for Kunst og Arkitektur, billedkunstner Vigdis Storsveen og Rintala Eggertson arkitekter. Bakgrunnen er en utlysning fra Norsk Kulturråd i 2011, hvor de inviterte kunstnere, kuratorer, arkitekter og designere til å slå seg sammen og utvikle idéer til arenaer for profesjonell kunst for barn og unge.

– Transformer-prosjektet vant idékonkurransen, forteller Nordby.

I 2012 ble hun invitert inn som kurator for prosjektet.

– Jeg har igjen invitert nyMusikk, Ultimafestivalen og Black Box, så dette er et omfattende samarbeidsprosjekt.

Nytt potensiale for ubrukte rom
I Oslo som i enhver annen by kryr det av ubrukte rom, enten det dreier seg om tomter eller bygninger. Dette er arenaer som stor tomme for en kortere eller lengre periode. Nordby forteller hvordan disse ubrukte arealene ofte er resultater av negative prosesser i byutviklingen der kommersielle, byråkratiske eller demokratiske hensyn stopper opp byfornyelsen.

– Ofte er tomtene utilgjengelige og inngjerdede områder i vente på tiltak, det være seg nye innflyttere, ombygging eller rivning. Det er disse arealene Transformer skal aktivere og tilføre noe nytt.

Prosjektet er tverrfaglig, og i de ubrukte byrommene skal Transformer vise musikk, teater, dans og visuell kunst. Hvert Transformer-prosjekt er viet ulike kunstneriske uttrykksformer:

– Den første er konstruert med tanke på fremførelser av musikk og lydkunst, den andre fokuserer på performance og scenekunst, den tredje med tanke på billedkunst, sier Nordby.

Skisse til Transformer-prosjektet i Ullevålsveien

Skisse til ‘Guitar Machine’ i Ullevålsveien

Skulpturell musikk
Transformer vil bestå av flere ulike del-prosjekter, og den første skjer onsdag 5. juni i år. Den vil finne sted på en ubrukt tomt i Ullevålsveien, og har fått tittelen Guitar Machine. Prosjektet er et nært samarbeid med nyMusikk og fungerer som åpningskonsert for deres Only Connect Festival of Sound som har tittelen Dream Machine.

– De norske komponistene Nils Henrik Asheim og Alf Terje Hana har komponert et lydverk for 50 gitarister. Det er et performativt, skulpturelt musikalsk verk som involverer 50 unge amatører og profesjonelle gitarister. Gitaristene kommer fra ulike musikkmiljøer, aldersgrupper og skoler i Oslo. Hver gitarist stiller med sin egen forsterker og et par effektpedaler. Lydbildet vil være massivt, pulserende, funky og industrielt.

Det etterfølgende Transformer-prosjektet er et samarbeid med Ultima-festivalen:

– Da vil vi involvere et ungdomsorkester fra slummen i Paraguay som bygger instrumentene sine av søppel og resirkulert materiale.

De to første eventene utgjør Transformer 1 og fokus er på musikk og lyd.

– I Transformer 2 vil fokus rettes mot performance og scenekunst og blant annet huse et prosjekt av Claire de Wangen. Dette skjer til høsten.

Claire de Wangen er scenekunstner som jobber forskningsrelatert og stedspesifikt. Det seneste prosjektet Legemsarkivene var en stedsspesifikk forestilling/vandring på Historisk museum i Oslo, hvor prosjektet hadde som mål å bidra til nye møter mellom institusjon og publikum, og mellom sted og teater.

Transformer: fra workshop med Dagur Eggertson

Transformer: fra workshop med Dagur Eggertson. Foto: Vigdis Storsveen

Utvidet virkelighetsoppfattelse
Oslo er ikke alene om å ha ubrukte byrom, og Transformer-prosjektet vil derfor også strekke seg utover landets grenser.

– Arkitekt Dagur Eggertson har allerede gjennomført en workshop med arkitektstudenter i Versailles i februar, og billedkunstner Vigdis Storsveen har etablert et samarbeid med Glasgow School of Art og kurator ved Queenspark Railway Club i Glasgow som er et kunstnerdrevet galleri plassert på plattformen til Queens Park togstasjon syd i Glasgow. Galleriet er drevet av Patrick Jameson og Leanne Hopper, deres program inneholder utstillinger og gjesteopphold for kunstnere, kuratorer og skribenter.

Noen fellestrekk knytter likevel de ulike Transformer-eventene sammen.

– Enkeltprosjektene som vi til nå har valgt å jobbe med har til felles at de er utadvendte, de inkluderer og utfordrer på samme tid, de appellerer til fantasien og til en slags utvidet virkelighetsoppfattelse.

– Transformer handler om å forvandle, om å midlertidig definere, om å forestille seg, om å skape nye rom og muligheter der ingenting finnes ennå, avslutter Nordby.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*