Avgang 2013: Kunstakademiet i Trondheim

Torsdag 16. mai åpner Kunstakademiet i Trondheim sin avgangsutstilling for masterstudentene. Utstillingen vises på Trøndelag senter for samtidskunst frem til 9. juni. KUNSTforum presenterer her avgangsprosjektene, sammen med studentenes egne ord om prosjektene.

Katarina Marthinsen 'Åndedrag'.

Katarina Marthinsen ‘Åndedrag’.

I begge mine arbeider tar jeg utgangspunkt i kroppslighet i materialer, i kontrast mot tekniske fremstillinger av kropp. Tredimensjonal geometrisk struktur og grafisk fremstilling av rytme kan assosieres til kroppens puls og nervebanenes oppbygging. Arbeidene Puls og Åndedrag er skulpturelle objekter, det ene utarbeidet med ull og mekanisk bevegelse, det andre med stein.
(Katarina Marthinsen)

Simen Engen Larsen

Simen Engen Larsen, ‘Forging as opposed to forgetting’, skulptur i betong, monter i glass og malt treverk, 40 x 95 x 114 cm

Forging as opposed to forgetting 

– våre tilgjorte minner og våre identiteter. Minner har noe foranderlig ved seg som det deler med fremtiden.

Denne serien av kollasj, tegning og skulpturer tar opp i seg temaer om hvordan vi lever i samtiden- personlig og i en større sammenheng som deltagere av lange vedvarende strømninger.
(Simen Engen Larsen)

Lena Katrine og Heidi-Anett, 'Hommaging'.

Lena Katrine og Heidi-Anett, ‘Homaging’.

Lena Katrine & Heidi-Anett / Heidi-Anett & Lena Katrine er en kunstnerduo som har arbeidet sammen siden 2009.

I sine arbeider undersøker de hvordan arrangere sine kropper til skulpturelle former via iscenesatte fotografi.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*