Et skritt nærmere kunsthall

Det har vært en lang prosess i forsøket på å etablere en kunsthall i Trondheim. Med ansettelsen av en prosjektleder blir forhåpentligvis planene endelig realisert.

Helena Holmberg

Helena Holmberg. Foto: ArtScene Trondheim

Tirsdag ettermiddag ble det offentliggjort at svenske Helena Holmberg er ansatt som prosjektleder for kunsthall i Trondheim. Hennes hovedoppgave nå i begynnelsen av engasjementet vil være å utarbeide forslag om lokalisering, finansiering og drift av kunsthallen, før dette skal opp til politisk behandling til høsten.

Skulle saken gå igjennom og ny kunsthall i Trondheim bli vedtatt, vil arbeidet naturlig nok dreie seg om bygging (eventuell ombygging) av en ny kunsthall, samt legge programmet og etablere organisasjonen.

Arbeidet med kunsthall i Trondheim begynte allerede i 2005, men etter flere runder med forprosjekter ot utredninger, hadde man i 2011 ikke kommet så mye nærmere en realisering. Siden januar i fjor har målet vært realisering av kunsthallen i 2015. Overfor ArtScene Trondheim bekrefter styreleder Klingenberg at dette fremdeles er tilfelle, selv om dette først ikke vil kunne prøves før saken faktisk skal opp til politisk behandling til høsten.

Helena Holmberg tiltrer allerede 1. april. I følge pressemeldingen kommer hun fra stilling som kurator og tidligere leder for Index – the Swedish Contemporary Art Foundation, en institusjon for svensk og internasjonal samtidskunst i Stockholm. Kompetansen er sammensatt, Holmberg har bakgrunn fra litteratur- og kunststudier, hun har virket som kurator og har arbeidet med kunstprosjekter i Sverige og Europa. Det går også frem av pressemeldingen at hun har et stort internasjonalt nettverk, noe som kan komme godt med i etableringen av en kunsthall, hvor man gjerne også vil vise internasjonale kunstnere.

I pressemeldingen sier Ellen Tveit Klingenberg, styreleder i interimstyret for en framtidig kunsthall, at styret er veldig godt fornøyd med å få Helena med hennes kompetanse og bakgrunn på plass, og at arbeidet nå vil ta avgjørende skritt i retning av realisering av kunsthallen.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*