Engasjert kunstoffentlighet

2012 kommer til å gå inn i historien som et viktig år for kunstfeltet internasjonalt så vel som nasjonalt. I internasjonal sammenheng står dOCUMENTA (13) igjen som en suksess, Frieze-messen åpnet for første gang i New York, Munchs Skrik ble solgt på auksjon til rekordpris, Munch-utstillingen Det moderne øyet ble sett av over en million besøkende på tre ulike visningssteder i Europa og flere nordiske aktører deltok på The Armory Show i New York. Ikke minst viser eksemplene tydelig at norsk kunst har oppnådd en selvsagt tilstedeværelse på den internasjonale arena. forside 1-2013

I norsk sammenheng har vi fatt en historisk stortingsmelding på det visuelle kunstfeltet, tenketanken Civita har lansert en borgerlig kulturpolitikk til tidvis høylytte ramaskrik, det har vært heftige debatter om Munch-museet og OCA, og Astrup Fearnley Museet har åpnet i nye lokaler på Tjuvholmen. Det har vært mye engasjement å spore i offentligheten for kunstfeltet, både politisk og på andre måter. Den historiske norske deltagelsen på dOCUMENTA (13) har også satt norsk kunst i et nytt lys, både her hjemme og i utlandet.

Når KUNSTforum nå går inn i sitt fjerde år er det med spenning og energi. Mye har skjedd i løpet av den relativt korte tiden vi har eksistert og vi har deltatt på en rekke ulike måter i offentligheten. Først og fremst gjennom å publisere spennende artikler i papir og på nett, men også gjennom å arrangere debatter og ved å delta på kunstmesser. I fjor deltok vi på The Armory Show, på Art Brussel og på Copenhagen Art Fair, og vi arrangerte debatter på Kunstnernes Hus, på Stiftelsen 3,14 i Bergen og i København.

KUNSTforum har satt seg som mål å bidra til en større kunstoffentlighet, sette kritisk fokus på institusjoner og infrastruktur i kunstfeltet og slippe til nye stemmer, både skribenter og intervjuobjekter. Det mener vi å ha klart, samtidig som vi har holdt høy faglig kvalitet og nådd leserkretser utenfor kunstfeltet. Det er likevel ingen grunn til å hvile på laurbærene, og vi skal fortsette med full styrke i året som kommer. For det er nok av vesentlig og spennende materiale å ta tak i.

Utgangspunktet for de artiklene vi velger til hvert nummer av KUNSTforum er at dette er kunstnere eller andre aktører i kunstfeltet vi mener har markert seg på en positiv måte og som vi gjerne vil gå mer inn på. Vi prøver å ikke tenke for tematisk eller begrense oss til en type medier, ei heller å låse oss til én bestemt tenkning rundt kunst. Målet er å speile et mangfold av ulike kunstpraksiser som eksisterer side om side, og vi mener at ved å sidestille de ulike praksisene kan nye koblinger oppstå.

I årets første nummer spenner artiklene fra performance og video til akvarell og abstrakt maleri, fra samtidskunstnere som Nathalie Djurberg og Marianne Darlén Solhaugstrand til moderne «klassikere» som Frida Kahlo og Anna-Eva Bergman. Vi har intervjuet Venke Hoff om det nye visningsstedet for samtidskunst som åpner senere i år i Henningsvær, og vi har snakket med Gjertrud Steinsvåg om det stadig utfordrende feltet kunst og penger. Vi har også vært i Roma og sett på samtidskunsten i antikkens by, og vi har tatt en titt på om stemmerettsjubileet fører til et sterkere fokus på kvinner i kunsten. Ikke minst har vi snakket med kunsthistoriker Ina Blom om de teoriene hun har utviklet, og det forskningsprosjektet hun nå er i ferd med å avslutte.

2013 tegner også til å bli et spennende år for billedkunsten, blant annet med flere biennaler, den første triennalen i Bergen og Munchs 150-årsjubileum. Vi håper sakene i dette nummeret kan sette en engasjert tone for året som kommer og at vi kan være med på å stimulere til stadig uenighet om kulturpolitikk, kunstfaglig kvalitet og relevante diskurser.

Lederen er hentet fra KUNSTforum 1/2013 som er aktuell nå.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*