Tilskudd til Norsk kunstårbok

Norsk kunstårbok nyter tilskudd på flere måter, med nytt redaksjonsmedlem, eget nettarkiv og støtte fra kulturrådet.

I forrige uke kunne Norsk kunstårbok meddele at Arve Rød fra og med 2013 er inkludert i redaksjonen. Rød har lang erfaring bak seg som kritiker og skribent, og fra 2006 til mai 2012 var han kunstkritiker i Dagens Næringsliv, DN lørdag. Foruten kritikker i DN, har man kunnet lese hans syn på det som rører seg i kunstverdenen i Billedkunst, på Kunstkritikk.no, Morgenbladet samt Flash Art International. Han har dessuten bidratt med katalogessays til fagpublikasjoner og annen presse, både i Norge og internasjonalt.

Når Rød nå trer inn i redaksjonen for Norsk kunstårbok er det ikke første gangen han er involvert i denne. I 2004 var han medredaktør for årboka.

Nytt nettarkiv 
Norsk kunstårbok er en årlig utgivelse om norsk kunstliv som omfatter artikler, anmeldelser og presentasjoner av utvalgte kunstnere og utstillinger. Slik har den til hensikt å gi et bredt bilde av norsk samtidskunst – samt å gi en oppsummering av noen av det foregående året gjennom kritiske tekster. I tillegg har årboka tradisjonelt inneholdt en utstillings- og arrangementsliste. I årboka for 2012, som lanseres 18. desember, vil man imidlertid ikke lenger finne denne i boka.

I disse dager lanserer Norsk kunstårbok et nettarkiv i regi der man vil finne oversikt over aktiviteten til over 120 utvalgte gallerier, visningssteder og kunstmuseer i Norge, med komplette utstillingsprogram med alle medvirkende kunstnere og kuratorer.

Målet er de neste årene å utvide arkivet på flere måter: det skal gjøres søkbart, det skal på sikt inneholde informasjon om kritikker, bokutgivelser og annet relevant stoff. Hensikten med arkivet er å bidra til å ta vare på den nære kunsthistorien i Norge, og «på sikt vil arkivet utvikle seg til et unikt verktøy for kunsthistorikere, skribenter og andre som arbeider med eller interesserer seg for norsk samtidskunst» som det heter i pressemeldingen.

Støtte
Foruten nytt redaksjonsmedlem og eget nettarkiv, har Norsk kunstårbok blitt tildelt tre-årig støtte fra Norsk kulturråd. Dette vil naturlig nok bidra til større forutsigbarhet og lette planleggingen av kommende utgivelser.

Men først er årboka for 2012 på trappene. Norsk kunstårbok 2012, med Ketil Nergaard og Marie Nerland som redaktører, lanseres på Kunstnernes Hus 18. desember kl. 20.00.

I mellomtiden kan arkivet kan utforskes her: https://www.kunstaarbok.no/exhibition_archive

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*