Et monument for Tor Ulven

Nyttårsaften åpner Runa Nymoen Sandnes en utstilling på Dortmund Bodega med utgangspunkt i en tekst av Tor Ulven. Galleriet vil være stengt under åpningen.

fyrverkeri

Foto: Hans Martin Cramer

Runa Nymoen Sandnes jobber for tiden med et prosjekt hvor hun tar utgangspunkt i forfatter og poet Tor Ulvens (1953–1995) tekster. Nyttårsaften, på slaget når det gamle året går over i det nye, viser hun arbeidet Monument for Tor Ulven på Dortmund Bodega i Gamlebyen i Oslo. Prosjektet kaller hun Oversettelser og i verket som vises på Dortmund Bodega er det teksten Utstilling I (utkast til minnesmerke) fra Ulvens siste diktsamling Stein og speil – Mixtum compositum (Gyldendal 1995) som har vært utgangspunktet.

Ulvens dikt går som følger:

Monumentet er et monument over sin egen glemsel. Og får mening først når det ikke finnes noen som kan gi det mening.
Det er steinen du holder i hånden. Som du aldri når inn til. Bare speilet viser alltid riktig tid.
Når steinen speiler seg, er det ikke av forfengelighet. Speilet røper alt, steinen ingenting.
Som stein og speil er det du helst vil vite.

Tor Ulven debuterte med den surrealistiske diktsamlingen Skyggen av urfuglen i 1977 og markerte allerede da en sterk egen stemme der arkeologiske spor og tegn etter mennesker ble introdusert. Gjennom de nesten tyve årene med lyrisk produksjon Ulven hadde før han endte sitt eget liv ble interessen for disse sporene hans lyriske varemerke. Ulven regnes i dag som en av 1980- og 90-tallets mest innflytelsesrike forfattere i Norge og kalles gjerne forfatternes forfatter. Det er laget teaterstykker basert på Ulvens tekster tidligere, men så langt finnes det ingen billedkunstprosjekter som tar utgangspunkt i Ulvens forfatterskap.

Ryna Nymoen Sandnes: Retningslinjer i speil, The White Tube, 2009. Foto: André Gali

Ryna Nymoen Sandnes: Retningslinjer i speil, The White Tube, 2009. Foto: André Gali

Sandnes har de senere årene jobbet mye med speilskulpturer hvor hun har risset bort deler av speilflaten. Til utstillingen Retningslinjer i speil på The White Tube i Tøyen T-banestasjon (nå nedlagt) i 2009 skrev galleriet om arbeidene at:

– Motivene veves inn i hverandre og fremstår som surrealistiske drømmeaktige rom og retninger. Tegningene er laget ved å skrape vekk speilets overflate slik at glasset blir gjennomsiktig og danner et spill mellom strek, speiling og gjenomsyn. Det som befinner seg bak speilet blander seg med det som speiles.

I 2011 holdt hun utstillingen Retrospektiv i galleri Maria Veie i Oslo hvor hun fulgte opp denne teknikken og gikk i dialog med minimalismens geometriske former. Galleriet beskrev utstillingen som en to-dimensjonal installasjon som ble transformert til en tredimensjonal erfaring gjennom hvordan Sandnes jobber med rommet.

Det er lett å se en kobling mellom Sandnes interesse for speil og diktet til Tor Ulven, og om utstillingen på Dortmund Bodega sier Sandnes:

– Jeg tror kombinasjonen Ulvens tekster og mine skulpturelle arbeider, vil skape en interessant utveksling, samtidig som det kan være med på å sette Tor Ulven på dagsorden, også utenfor det litterære miljøet.

Utstillingsåpningen er satt til klokken tolv nyttårsaften, men galleriet vil ikke være åpent for publikum før neste dag. Åpningen markeres med et lys utenfor galleriet.

– Det skal ikke være en tradisjonell åpningssituasjon. Galleriet skal være lukket. Som et museum uten adgang for noen. Arbeidet vil være utilgjengelig for alle og fyrverkeriets drønn kan knapt høres gjennom de tykke betongveggene, forteller Sandnes til KUNSTforum.

Monumentet kan du se 1. januar 13-17 på Dortmund Bodega i Oslo.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*