Ikke-kommersiell fotoauksjon

Lørdag 3. november auksjonerer Fotogalleriet bort en rekke donerte verk. Hensikten er å sette fokus på utfordrende økonomi blant ikke-kommersielle institusjoner. Og forsøke å bøte på denne.

Tor Børresen: Axe murder, 2011.

– Kunstnerne har donert verk til Fotogalleriet, og dersom verket deres blir solgt så vil de få dekket produksjonskostnader. Men dette kunne de velge selv da donerte det, forteller Stephanie von Spreter, kunstnerisk leder ved Fotogalleriet.

Auksjonen er et samarbeid mellom Fotogalleriet, Blomqvist og Kunstnernes hus. Dette er første gangen Fotogalleriet arrangerer en auksjon, og Spreter forklarer nærmere hvordan de har løst det.

– Fotogalleriet tar seg av all korrespondanse og økonomi som har med kunstnerne å gjøre, samt transport av verk, produksjon av katalog og teknisk assistanse.

Hun forteller at både Blomqvist og Kunstnernes hus bistår frivillig.

– Blomqvist står for ekspertisen her, håndteringen av nett-auksjonen og nett-katalogen. I tillegg sender de ut katalogen sammen med sin egen Contemporary by Blomqvist-katalog. De tar seg også av VIP og andre arrangementer som skal finne sted i Blomqvists lokaler. De er svært hjelpsomme og stiller også med auksjonarius og teknisk assistanse på selve auksjonskvelden.

– Kunstnernes hus har vært sjenerøse og lånt oss lokaler til å huse auksjonen.

Kunstnerisk leder ved fotogalleriet, Stephanie von Spreter. Foto: Nina Strand.

Nytt samarbeid
Her i landet er annenhånds- og førstehåndmarkedet ganske så adskilte, og enda mer sjeldent er et samarbeid mellom en ikke-kommersiell, statsstøttet institusjon og et auksjonshus. I Finland gjorde Hippolyte, det finske motsvaret til Fotogalleriet, et lignende samarbeid med Bukowskis, dog ikke med helt hell. Spreter påpeker likevel at selv om et samarbeid som dette er nytt i Norge, er det ikke helt uvanlig i Europa og USA.

– Dette er ganske vanlig praksis i Europa og USA, og jeg kjenner til samarbeidet mellom Bukowskis og Hippolyte. Jeg undersøkte det på forhånd, særlig i forhold til det med at kunstnerne trakk tilbake sine verk i siste liten. Men også med tanke på de samarbeidene som er etablert i kunstverdenen. Det er en vel-overveid avgjørelse hvilket auksjonshus vi samarbeider med her.

Hun utdyper:

– Jeg går ut fra at Blomqvist også var interessert i et samarbeid med en institusjon som star for høy kvalitet og tydelig profil, og som også er profesjonelle.

Og hun påpeker at flere av kunstnerne er aktuelle på annenhåndsmarkedet:

– Mange av de anerkjente norske kunstnerne har hatt utstilling ved Fotogalleriet eller er tilknyttet galleriet på andre måter. Dette er kunstnere som allerede er interessante for et annenhåndsmarked. Spesielt også med tanke på Blomqvists nye satsning Contemporary by Blomqvist.

Torbjørn Rødland: Mitt liv som politi / My Life as a Cop, 1997.

Uproblematisk
Fotogalleriet er offentlig støttet og drives primært som et ikke-kommersielt foretak. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at offentlig støtte på langt nær dekker alt, og når husleia er betalt, så må de fleste ut og søke mer støtte for å gjennomføre utstillingsprosjekter. Samtidig vil nok mange hevde at det ikke er riktig at en ikke-kommersiell institusjon skal holde en auksjon, selve definisjonen kan man si, på markedet og det kommersielle. Men Spreter avviser at dette er et problem.

– Dette er en engangshendelse og jeg ser det ikke som et problem. Alle pengene som kommer inn fra auksjonen går rett inn i institusjonen og gjennom programmet – bestående av utstillinger, seminarer, workshop for barn, bibliotek, støtte til kunstnerne – så går dette tilbake igjen til publikum.

Christina Leithe Hansen: Torso, 2011.

Foruten tiltrengt finansiering til Fotogalleriet, ønsker de også å sette fokus på den økonomiske situasjonen til mange ikke-kommersielle organisasjoner:

– Auksjonen skal også gjøre folk oppmerksom på at ikke-kommersielle organisasjoner ikke kan overleve uten tilstrekkelig støtte til å operere på et profesjonelt nivå. Og de kan heller ikke være avhengige av kun offentlig støtte i fremtiden.

Spreter understreker at støtten fra det offentlige kun dekker husleie, personal og noe drift.

– Hver eneste utstilling og arrangement må finansieres på andre måter, det må søkes penger, og det blir stadig vanskeligere med færre steder å søke og økt konkurranse, avslutter hun.

Fakta:

Blant kunstnerne som har donert bilder til auksjoneren er: Morten Andenæs, Torbjørn Rødland, Sveinn Fannar Jóhannsson, Mette Tronvoll, Dag Nordbrenden, Mikkel McAlinden, Christina Leithe Hansen, Kjetil Kausland og Tor Børresen.

Estimerte priser spenner fra under 10 000  til 75 000 kroner.

Auksjonen finner sted lørdag 3. november kl. 19.00 på Kunstnernes Hus (registrering kl. 18.30).

Det er forhåndsvisning av de aktuelle verkene på Fotogalleriet frem til og med 2. november.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*