Heckel og Kirchner til Nasjonalmuseet

For første gang kan man nå se maleri av både Kirchner og Heckel i Nasjonalmuseet, avdeling for eldre og moderne kunst. Avdelingsleder Nils Ohlsen omtaler det som en sensasjon.

Ernst Ludwig Kirchner, Der Krankenwärter, 1917-18. Gjengitt med tillatelse av Nasjonalmuseet.

Det er Erich Heckels Geigerin/Jente som spiller fiolin (1912) og Ernst Ludvig Kirchners Der Krankenwärter/Sykepleier (1917–18) som er innkjøpt til museets samling. Åde Heckel og Kirchner er regnet som to meget sentrale kunstnere innen ekspresjonismen, og dette er de første maleriene ført i deres hånd som befinner seg i en offentlig norsk samling.

Begge maleriene fremstiller det som regnes som sentrale motiv i kunstnernes motivkrets. Heckels verk viser ei jente som spiller fiolin, og en jente som sitter i bakgrunnen og lytter. Kirchner har malt en sykepleier ved klinikken hvor han ble behandlet etter fysisk og psykisk sammenbrudd som artillerisoldat i første verdenskrig. Motivfremstillingen kan blant annet minne om Munchs maleri Selvportrett mellom klokken og sengen (1940–43).

I pressemeldingen fra Nasjonalmuseet fremheves det også biografiske likheter mellom disse kunstnerne og Munch. I likhet med Munch var både Heckel og Kirchner lagt in på sanatorium med fysiske og psykiske sammenbrudd.

Erich Heckel, Geigerin, 1912. Gjengitt med tillatelde av Nasjonalmuseet.

Innkjøpshjelp
Museenes budsjetter til innkjøp er under stadig debatt og det er aldri nok i potten til å kjøpe inn alle de verkene man ønsker, eller de man trenger for å formidle den kunsthistorien man ønsker. Nasjonalmuseet og avdelingen for eldre og moderne kunst har lenge samarbeidet med Sparebankstiftelsen, hvor stiftelsen deponerer sine kjøp i museet. Detter er et samarbeid som i vesentlig grad har bidratt til samlingen, foruten det hadde samlingen neppe vært den samme.

Når det gjelder deponeringen av Erick Heckel og Ernst Ludwig Kirchner, understrekes det i pressemeldingen at bakgrunnen for tilskuddet av nettopp disse to maleriene er at Sparebankstiftelsen siden 2010 har samarbeidet med avdelingen for eldre og moderne kunst om å bygge opp en samling med tyske ekspresjonister.

Arven etter Munch
I samlingen finner man flere ekspresjonistiske mestere, og i en kunsthistoriefortelling om ekspresjonismen og kunstnergruppen Die Brücke er Geigerin og Krankenwärte vesentlige verk. Heckel og Kirchner var to av grunnleggerne av gruppa, som ble dannet i 1905 og anses som startskuddet for den tyske ekspresjonismen. For tiden vises for øvrig også en stor utstilling med Emil Nolde ved Nasjonalmuseet, også han var medlem av Die Brücke og regnet som en av de første og viktigste ekspresjonistene.

Referanser trekkes også ofte til vår nasjonalhelt Edvard Munch når denne perioden i kunsthistorien skal formidles, og det påpekes i pressemeldingen hvordan han er å anse som en farsfigur for den tyske ekspresjonismen. Med fokus på en samling tysk ekspresjonisme og innkjøp til denne er det grunn til å tro at en annen hensikt også er å formidle en kunsthistorie som forteller om «arven etter Munch».

Erick Heckels Gaugerin og Ernst Ludwig Kirchners Krankewärte avdukes i Nasjonalgalleriet onsdag 31. oktober kl. 11.00.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*