Det visuelle kunstfeltet styrkes

I dag kl. 14:00 legges forslag til statsbudsjettet for 2013 frem. Men flere lekkasjer har allerede kommet frem. Den største prosentvise økningen går til det visuelle kunstfeltet.

Allerede forrige uke, da kulturminister Hadia Tajik besøkte Høstutstillingen, kunne hun avsløre at Kunstnernes Hus ville motta etterlengtet budsjettøkning. Styreleder ved Kunstnernes Hus, Sverre Gullesen, forteller fornøyd at de nå har fått en økning på 700.000.
– Dette tilsvarer en økning på 10 % så det er hyggelig. Vi har i lang tid ligget under budsjett, og gjort en del innstramminger tidligere. Det gjør at vi nå kan bruke budsjettøkningen på mer spesifikt, i stedet for at den bare forsvinner i det store sluket.

Gullesen forteller at de for eksempel lenge har hatt stor pågang fra skoler, uten å ha hatt mulighet til å tilby formidling. Dette vil de nå ta tak i.
– Vi ønsker også å iverksette flere mindre arrangementer og dags-eventer, som filmvisninger. De gangene vi har hatt det til nå, har det vært svært vellykket. Publikum skal uansett få se at vi har fått økt budsjettet.

Utover det rent kunstfaglige er det en del utfordringer med selvet huset, som de nå også ønsker å ta tak i.
– Vi holder jo til i et gammelt og krevende bygg som vi gjerne vil ta vare på, sier Gullesen.

Regional styrking
Hensikten er å styrke det visuelle kunstfeltet på mange områder. I budsjettet som legges frem i dag er det foreslått en økning på 43,2 mill. kroner – drøye ti prosent. Siden 2006 har det vært en nominell økning i bevilgningene til kulturformål på om lag 4,9 mrd. kroner. Et av målene med statsbudsjettet som fremlegges i dag er en styrking av de regionale visningsarenaene.

I tillegg til Kunstnernes Hus, har Bergen Kunsthall, Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal, Nordisk kunstnarsenter i Dale, OCA, RAM galleri, Høstutstillingen og Vestfossen Kunstlaboratorium fått budsjettøkninger. «Vinneren» her er Bomuldsfabriken med hele 1 million i budsjettøkning.
– Dette tilsvarer en budsjettøkning på 30 % så det er en svært gledelig nyhet, sier Harald Solberg, direktør for Bomuldsfabriken. Han fortsetter:
– Fylkeskommunen har lenge stått på stedet hvil, så forhåpentligvis vil dette ha en effekt slik at de nå følger opp.

Det er også planlagt å igangsette en egen ordning for arrangørstøtte gjennom Kulturfondet, tilsvarende den ordningen man finner på musikkfeltet.
– Det er en naturlig oppfølging av stortingsmeldingen om visuell kunst som kom for kort tid siden og som signaliserte at dette er et område som trenger budsjettmessige løft, sier Tajik til Aftenposten i dag.

Under den rød-grønne regjeringen har kulturbudsjettet økt jevnt og trutt, og målet er stadig å nå flest mulig og la størst mulig del av befolkningen få oppleve kunst og kultur. I Aftenposten i dag vektlegger Tajik nettopp dette:
– Det er viktig at kunsten ikke er et elitistisk prosjekt, men åpen og tilgjengelig for alle. Gjennom politikken skapes muligheten for å nå bredere ut.

1 kommentar - “Det visuelle kunstfeltet styrkes

  1. Ja, dette hadde selvsagt vært gledelig hvis det bare hadde vært riktig! Men om man leser selve budsjettforslaget og ikke bare Aftenposten så ser man f.eks at arrangørstøtteordningen (Rom for Kunst bl.a.) vel ikke er nevnt med tall. Og det ser heller ikke ut til at St.meld. om visuell kunst har blitt tatt mye hensyn til. I Kulturrådet er økningen innenfor billedkunst helt marginal.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*