408 tonn ufullstendig geometri

Et geografisk mønster dekker en stor del av tregulvet i Malmö konsthall. Med identisk skapte betongblokker har den engelske kunstneren Mike Nelson (f. 1967) laget et bilde som forgrener seg uavbrutt, sneglende og dekorativt – med røtter fra både tradisjonell islamsk kunst og fra minimalistisk estetikk.

Mike Nelson, “408 tons of imperfect geometry”, 2012, Foto: Helene Toresdotter

Betongblokkene er laget på stedet, og prosessen som har ledet frem til den ferdige utstillingen inngår som en del av verket. Eller rettere sagt sporene etter prosessen, for verkstedet der Nelson arbeidet presenteres bak en glassvegg som løper gjennom kortveggen i kunsthallens ene ende. Til tross for at arbeidet er avsluttet står fremdeles alle maskiner og verktøy der, og de delene som ennå ikke er plassert ligger stablet i høyden på gulvet. Her finnes både et “før” og et “etter”, et “pågående” og et “avsluttet”. Nelson arbeider, som i tidligere verk, med ulike overlappende tidsepoker.

Selv om utstillingen 408 ton ofullständig geometri ikke umiddelbart refererer til de illusoriske romlige byggene som Nelson er kjent for, senest i 2011 representerte han Storbritannia på Veneziabiennalen med verket I, Impostor, en fullskala kopi av et revet hus i Istanbul – finnes det i Malmö tross alt forbindelser til disse totalscenografier. Dette er ett rom for produksjon, i likhet med installasjonen i Venezia som sirkulerte rundt ett fotolaboratorium der mange bilder hang til fremkalling. Er det to ulike eksempler på kunstnerens arbeidssteder? Målet om å innta et rom, med de midler som verket krever, er noe som karakteriserer Nelsons metode. Her er inngrepet horisontalt og liggende, og det okkuperer all plass i kunsthallen.

Forbindelser til tidligere utstillinger

Mike Nelson, Malmö Konsthall 2012, Foto: Helene Toresdotter

Nelsons inngrep skaper en interessant forbindelse til tidligere utstillinger i kunsthallen. Mange kunstnere har arbeidet med lyset og volumet, med rommets spesifikke arkitektur – Olafur Eliasson og Rivane Neuenschwander er to eksempler på kunstnere hvis verk også lot rommets volum være mer eller mindre åpent. Rommets særpreg innbyder til det. Gjennom materialet han bruker knytter Nelsons installasjon også an til utstillingen Betong fra 1996, der verk av Miroslaw Balka, Anthony Gormley og Anish Kapoor utforsket rommets faktiske begrensinger. Kapoor laget et åpent hull som gjorde verket uendelig. Det forsvant ned i gulvet, en optisk teknikk det Kapoor utnyttet de mellomrom som finnes under trebelegget.

Nelsons verk referer, utilsiktet eller ikke, til andre kunstnere som har arbeidet på samme plass, og peker samtidig på regionens nåtidshistorie gjennom koblingen med Skånes tidligere betydelige sementindustri. Dermed blir installasjonen stedspesifikk i dobbelforstand. Metoden med å utsette tilskueren for en labyrintisk og forvirrende konstruksjon – selv om den i Malmö skjer helt åpent i kunsthallens vakre dagslys – fortsetter snart i Berlin, der Nelson i galleri Neugerriemschneider lager installasjonen Space that saw som henter sin tittel fra ett verk av James Turrell. Begge kunstnerne involverer betrakteren som en viktig del i sin kunst. I Malmö kan vi gå omkring i blokken, som om vi bokstavelig talt trår over kunsten.

Den tidligere utstillingen Betong var en ”tung” utstilling på flere måter – både kunstnerene og materialet har en høy faktisk vekt – men Nelsons installasjon er nok den ”tyngste” i kunsthallens historie. 408 ton ofullständig geometri refererer til den maksimale vekten som tregulvet kan bære, inklusiv besøkende. Paradoksalt nok preges Nelsons installasjon av en påtagelig letthet som kommer av betongblokkens usentimentale formspråk. Gravitasjonen synes for et øyeblikk å bli løst opp.

Det utlagte mønsteret kommer fra en arkitektonisk detalj i en gammel moské i Iran, og forstørret opp i kunsthallen fungerer det både presiserende og oppløsende. På samme vis som i den islamske tradisjonen, selv om uttrykket i Nelsons installasjon knappest har en religiøs ladning. Men kanskje finnes det enda en kobling til Malmös multikulturelle befolkning?

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*