Brannon, Büttner, Kierulf, Kierulf, Kilpper

Bergen Kunsthall åpner fredag en utstilling med fem kunstnere som har plassert grafiske trykketeknikker i sentrum for sin kunstproduksjon. Direktør Solveig Øvstebø og kurator Steinar Sekkingstad forteller om utstillingen.

Matthew Brannon, “As it turns out…”, 2011, silketrykk på papir, 88.9 x 59.7cm. Gjengitt med tillatelse av kunstneren og Casey Kaplan Gallery, New York. Foto: Cathy Carver

Hvorfor er dette en interessant og tidsaktuell utstilling?

Dette er ingen ‘grafikkutstilling’ eller en presentasjon av ‘grafikere’. Vi har invitert fem kunstnere som arbeider med kunst der tresnitt og andre trykkpresseteknikker inngår som komplekse visuelle tegn. De utviser en sofistikert bevissthet omkring det kommuniserbare og assosiative potensialet som ligger i selve materialiteten til de mediene de til enhver tid arbeider med. Der trykketeknikkens historie som massemedium er en like naturlig referanse som den håndverksbaserte ”grafikken” i billedkunsten.

Hvem er disse fem kunstnere?

Kunstnerne er innbyrdes nokså forskjellige, men deler en slags felles sensibilitet både i sin bruk av trykte medier, og ved bruk av tekst i kombinasjon med bilde og illustrasjon. Spennet er likevel stort mellom Thomas Kilppers eksplisitt politiske kommentarer utført som storskala stedsspesifikke installasjoner, til Matthew Brannons subtile fortellinger – presentert gjennom utsøkt elegante skulpturer og grafiske trykk.

Andrea Büttner er en kunstner bemerket for sin bruk av tresnitt i store formater de senere årene. Annette og Caroline Kierulf lager individuelle arbeider, men assisterer hverandre i produksjonen, og utfyller hverandre konseptuelt og innholdsmessig i arbeidet med hvert enkelt prosjekt. De har i en årrekke arbeidet med tresnittet, som en form for kulturkritikk – der samtidens produksjonsetikk kan settes i relieff av et tidlig håndverksbasert massemedium.

Hvorfor er dere bevisste på å holde en utradisjonell gruppeutstilling?

Når vi presenterer relativt få kunstnere kan vi gi større plass til hver enkelt. Vi håper på den måten å presentere deres individuelle prosjekter – istedenfor enkeltstående kunstverk under en overordnet tematikk. Vi etterstreber en totalopplevelse der de romlige dialogene mellom de ulike prosjektene danner en egen ”fortelling” – som inviterer til både parallelle og motstridende lesninger. Dette er selvsagt ikke en helt unik tankemåte, men en bevisst utforskning av dette formatet.

Utstillingen vises i Bergen Kunsthall fra 9. mars til 8. april

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*