Nytt navn og ”kuratorteam” på plass til Bergenstriennalen

Bergenstriennalen får ny modell, nytt navn og et ukonvensjonelt kuratorteam.

Ekaterina Degot. Foto: Evgeny Gurko

Bergen Assembly – An initiative for art and research er det nye navnet til Bergenstriennalen AS, heter det i en pressemelding som ble sendt ut av Bergen Assembly i dag. Sammen med det nye navnet presenteres også en ny modell for den planlagte triennalen. Bergen Assembly er utviklet av Bergenstriennalens internasjonale kunstneriske råd, og springer ut av en grundig diskusjon med utgangspunkt i Bergen Biennial Conference 2009 (BBC2009) og den påfølgende antologien The Biennial Reader (Hatje Cantz / Bergen Kunsthall 2010). Det kunstneriske rådet består av Ute Meta Bauer, førsteamanuensis og direktør for det nylig etablerte programmet i Kunst, kultur og teknologi ved MIT, det teknologiske institutt av Massachusetts (Cambridge), Ina Blom, professor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo, Ingar Dragset, den ene halvdel av kunstnerduoen Elmgreen & Dragset, Bruce W. Ferguson, kurator, kritiker og akademiker, Maria Hlavajova, førsteamanuensis ved Senter for humanistiske studier ved Universitetet i Utrecht , Ranjit Hoskote, kunstkritiker, kulturteoretiker, kurator og poet, og Solveig Øvstebø, direktør for Bergen Kunsthall og initiativtakeren bak biennalekonferansen i 2009.

–          Bergen Assembly ønsker å være en samfunnsaktør og en reell impuls i kunstfeltet internasjonalt. Der både biennalene og samtidskunsten for øvrig har en tendens til å innta en reaktiv posisjon i forhold til nylige begivenheter, eller retrospektiv opp mot kulturell og politisk fortid, har Bergen Assembly som ambisjon å finne metoder for å utarbeide prognoser, og derved la nye fortellinger som bryter frem bli undersøkt i lys av fremtidig potensial. Altså å se på mulige fremtider heller enn å oppsummere samtiden. Dette valget innebærer også en konstruktiv kritikk av kuratorens rolle, heter det i pressemeldingen.

Derfor har rådet i stedet for å lete etter en kurator i tradisjonell betydning valgt å invitere det som i pressemeldingen refereres til som en convener til å skape et prosjekt med en form for lengre event-struktur; en prosess som påbegynnes i begynnelsen av 2012, og som får sin manifestasjon med konferanse og utstilling /kunstprosjekter i Bergen høsten 2013, samt en publikasjon.

–          Kuratoren skal i rollen som convener ikke drive kuratorisk arbeid i konvensjonell betydning, men heller ta utgangspunkt i kreativ tenkning og en forskningsbasert arbeidsmåte for å etablere et assembly, en samling, der metodene for forskning med utgangspunkt i kunst og med kunstnerisk resultat, blir belyst, heter det videre.

Bergenstriennalens internasjonale kunstneriske råd samlet i Bergen 4. september 2011 for å diskutere veien videre for Bergenstriennalen. Fra venstre til høyre: Maria Hlavajova, Ute Meta Bauer, Ranjit Hoskote, Bruce Ferguson, Solveig Øvstebø, Ingar Dragset og Ina Blom. Foto: Maya Økland.

Til rollen som convener har det kunstneriske rådet invitert Ekaterina Degot og David Riff. Degot og Riff arbeider og bor i henholdsvis Moskva og Moskva / Berlin. De underviser begge ved Rodchencko skole for fotografi og multimedia i Moskva og har deltatt i og ledet flere kunst- og forskningsbaserte prosjekter, både hver for seg og sammen. De har blant annet kuratert den første Ural Industrial Biennial i Ekaterinburg i 2010, under overskriften Shockworkers of the Mobile Image. Deres seneste samarbeid er den nylig avsluttede utstillingen og diskusjonsplattformen Auditorium Moskva. Begge har også en rekke kunstfaglige utgivelser bak seg.

Degot og Riff vil fokusere på det de oppfatter som et kjerneproblem i samtiden generelt og i samtidskunsten spesielt. I prosjektskissen sin beskriver de det slik;

–          Nået er nådeløst. Det holder oss som gissel og gjør det umulig for oss å se fremover. Selve ideen om det samtidige komprimerer timene eller årene bak et kunstverk til tre sekunders visning, der fremtiden kun viser seg i korte glimt, som marerittaktige forutanelser eller belysninger av en verden i emning.

Degot og Riff vil bruke tiden fra nå og frem til høsten 2013 til å utfordre kunstnere, filosofer og forskere til å danne “konklaver”; mobile institusjoner, møteplasser og forskningsprosjekter for å arbeide med disse spørsmålene, og finne mulige “fremtidssoner” i en tid preget av øyeblikkets dominans og hurtig forandring, avslutter pressemeldingen.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*