Portrettet – ikke bare traust og tradisjonelt

Det nordiske samtidsportrettet settes under lupen når Portræt Nu! Brygger J.C. Jacobsens portrætpris åpner 7. mai. De aller fleste teknikker og materialer er representert i de 129 ulike arbeidene og det legges opp til en utvidet forståelse av portrettsjangeren.

Dette er tredje gangen denne portrettutstillingen arrangeres på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg i Danmark. Utstillingen har hatt nærmere 1000 søkere, og av disse er 129 antatt. Den norske maleren Roar Kjærnstad (1975) deltar på utstillingen og kan fortelle at den er den eneste av sitt slag i Norden.

– Man må til for eksempel England og Australia for å finne lignende utstillinger. Begge steder er portrettsjangeren langt mer anerkjent enn her hjemme, forklarer Kjærnstad.

Seeing Rosy. Roar Kjærnstad. Foto: Roar Kjærnstad

Ikke bare maleri
Portrettsjangeren er for de fleste synonymt med maleri, tradisjoner og lite overraskelser. Portræt Nu! tar sikte på å vise at dette ikke er tilfelle, når de presenterer et stort utvalg nordiske samtidsportretter.

– Samlet sett er Portræt Nu! en utforskning av portrettsjangeren slik det fortoner seg i samtiden. Det er ikke nødvendigvis tradisjonelle portrett, men en utvidet forståelse av portrettet, som vises. Det dreier seg om ulike uttrykk ved det moderne portrettet, formidlet gjennom ulike materialer og teknikker. Her er maleri, fotografi, tegning, installasjoner og broderi representert, utdyper Kjærnstad.

Komplekst og tvetydig
Selv jobber Kjærnstad med maleri, og på Portræt Nu! viser han maleriet Seeing Rosy:

– Maleri er på en måte «mitt» medium, det er det jeg jobber med og uttrykker meg gjennom. Det er det som faller meg mest naturlig, sier han.

Likevel er det ikke et klassisk portrett han presenterer på Portræt Nu! Med et diffust ansikt trukket inn i bakgrunnen og en ganske kraftig kroppsbygning spilles det på tvetydigheter.

– Personen i bildet mitt er på samme tid feminin og maskulin, det er en androgyn person hvor det tvetydige undersøkes. Det er en kombinasjon av klassiske og moderne elementer i maleriet; det er noe mer enn bare et konvensjonelt portrett.

Det tvetydige er på mange måter forbilledlig for portrettsjangeren også.

– Et portrett må jo ikke nødvendigvis vise et ansikt. For eksempel i Seeing Rosy er det nettopp ansiktet – det man tradisjonelt forbinder med et portrett – som er uklart og underordnet, mens kroppen og bena stikker frem og dominerer, forklarer han.

Portrettet i dag
Historisk sett befant portrettet seg langt ned i sjangerhierarkiet, et hierarki som nok fremdeles er til stede, noe Kjærnstad kan si seg enig i.

– I Norge blir portrettet fremdeles uglesett, og portrettet ser ikke ut til å ha samme status som andre sjangre. Og det til tross for at mange kunstnere utforsker portrettet og dets muligheter. I mine øyne er ikke det moderne portrettet ferdig utforsket. Et ansikt er unikt i seg selv, men det er også ethvert portrett. Et uttrykk kan være et slags portrett; strengt tatt kan hva som helst være et portrett, utdyper han.

Publikums favoritt
I forbindelse med den offisielle åpningen deles det også ut flere priser.

– Hovedprisen er på kr. 85.000 DKK, og den deles ut fra Brygger J.C. Jacobsens fond. I tillegg deles det ut en publikumspris hvor publikum stemmer frem sin favoritt. Denne deles ut utstillingens siste dag, når alle som vil har avlagt sin stemme, avslutter Kjærnstad.

Utstillingen “Portræt Nu! Brygger J.C. Jacobsens portrætpris” vises på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, i Hillerød, Danmark. Den står til 31. juli.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*