Ny Kunsthall i Fredrikstad

En ny kunsthall i Fredrikstad forsøker å stimulere kunstnerisk virksomhet og føyer seg inn trenden med offentlig privat samarbeid om kunst.

I over to år har Østfold Kunstsenter (ØKS) samarbeidet med Øra Industripark (ØIP) for å vurdere mulighetene til å omdanne den gamle Hydrogenfabrikken fra 1912, til en kunsthall for produksjon og visning av samtidskunst og sjangeroverskridende prosjekter. Det skriver kunstsenterets kunstformidler Putte H. Dal i en pressemelding.

I prosjektet har Kunstsenteret hentet inn erfaringer fra hele Norden, dette endte opp med en rapport som anbefalte videre prosjektsamarbeid.  Som et resultat har altså ØKS og ØIP har nå inngått en flerårig intensjonsavtale, og lagt en plan for en trinnvis utvikling av kunsthall og verksteder.

Det er et ambisiøst prosjekt, den ferdige kunsthall skal bli på hele 2800 m2. Første byggetrinn skal være innflytningsklart i august 2011, og siste byggetrinn i 2013. For øyeblikket arbeider ØKS og ØIP med å finne kunstnere og det de kaller kulturaktører som ønsker å leie atelier i kunsthallen, til reduserte leiepriser. Det komme imidlertid frem at prosjektet er avhengig av stor nok tegning for å bli en realitet.  Prosjekteringen er startet med støtte fra Norsk Kulturråd og Fredrikstad Kommune.

Dette betyr at den nye Kunsthallen går inn i en serie trender vi ser over landet for øyeblikket. Den bygges opp av ØKS og ØIP og blir nok et eksempel på offentlig privat samarbeid om kunstinstitusjoner, Kunsthall Oslo er det seneste andre eksempel. Den går inn i trenden om å stimulere de kreative industrier ved å legge til rette for billige næringslokaler for kunst og kulturaktører, her kan man blant annet trekke frem lignende prosjekter i TOU visjonen i Stavanger og Schous kulturbryggeri i Oslo. Sist men ikke minst at kunst brukes som et ledd i byutvikling. (Siste kunstforum har en reportasje om kunst i Amsterdam i siste nummer forholdet mellom kunst og byutvikling drøftes inngående.)

Tegning utarbeidet av byråene Asplan Viak og Handegård Arkitektur

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*