Hva vil fremtiden bringe?

Berlin: Kunstner Ina Otzko har kuratert utstillingen What will the future bring på Grimmuseum. Hun belyser utfordringer mennesker står ovenfor i forhold til sin egen identitet.

Narve Hovdenakk "Sorry Remix klipp 2"

– Kan du si noe om hva som er samtidige utfordringer knyttet til identitet, og hvordan de skiller seg fra utfordringer knyttet til identitet for 20 år siden?

– Det er vel en kontinuerlig resirkulering av problemstillinger som kommer igjen og igjen. Jeg tror én av faktorene som er annerledes nå sammenlignet med for 20 år siden, er den teknologiske utviklingen.

Otzko mener internett med tilgang på informasjon 24 timer i døgnet er en viktig endring. Samtidig trekker hun frem at media har vokst i omfang og forandret seg. Hun mener det i dag eksisterer et mangfold av forskjellige typer programmer hvor det ofte er kropp, skjønnhet, penger, berømmelse og status som står i fokus.

– Dette påvirker vårt forhold til egen identitet. I dag har vi også en helt annen valgfrihet i forhold til hvilket medium vi forholder oss til enn for tyve år siden, selv om denne utviklingen er og har vært av en rimelig konservativ art.

– Nye problemstillinger dukker opp etterhvert som denne utviklingen skrider frem, og jeg tror det spesielt påvirker unge menneskers identitet, og derav det globale samfunnet og fremtiden.

Mer åpenhet om individuelle problemer

– Er den noen av verkene i utstillingen som har tatt opp utfordringer knyttet til identitet som er totalt særegne for akkurat vår tid?

– Ja flere, Narve Hovdenakk sine to video verker “Sorry.Remix” og “Autoportrett 2”, Yaron Lapid’s foto diptych “Dad and I taking each other after mom died”, og Ellen Nolan’s fotografier “Exercise class” for å nevne noen.

Otzko mener verkene er særegne for vår tid da de reflekterer en ny åpenhet i dagens samfunn om å kunne kommunisere om vanskelige ting, også livssituasjoner

Ellen Nolan, "Excercise Class": Ellen Nolans mor etter at hun ble dement.

– I disse eksemplene forbindes det vanskelige med skam og sårbarhet hvor begge er intenst intime. Dette er utfordrende følelser å håndtere både personlig og offentlig. Hovdenakk problematiserer maskulinitet og skam. Arbeidene hans er en kommentar til samfunnet og mainstream om kriminalisering av individet.

– Lapid utfordrer privatsfæren hvor jødisk tradisjon og religion

er sterkt representert og reflekterer over menneskets sårbarhet. Nolan’s intime og utfordrende fotografier portretterer her eldre mennesker som bor på en institusjon, iblant dem er hennes mor som har demens.

Otzko forteller at Nolan begynte å portrettere seg selv sammen med sin mor da moren sluttet å gjenkjenne Nolan som hennes datter.

– Det er mye tabu og skam knyttet til demens, som igjen fører til at de som har behov for det, ikke oppsøker hjelp. I den senere tid er det blitt mer åpenhet rundt sykdommen – også på grunn av at kjente mennesker våger stå fram i media og fortelle om egen livssituasjon, erfaring og viktigheten i å kunne kommunisere om det som er vanskelig.

Yaron Lapid, “Dad and I taking each other after mom died”

Vi påvirker hverandre

– Du har hentet tittelen fra C. G Jung. På hvilken måte er hans analyse relevant i dag, i forhold til at den er skrevet på for mer en 50 år siden?

– Jeg finner Jungs analyse relevant i forhold til samtidens problemstillinger da han poengterer viktigheten i å forstå de dyptliggende kollektive mønster som finnes i et mangfold av kulturer og samfunn. Disse mønstre avspeiler problemstillinger innenfor det individuelle ansvar og frihet i sammenheng med samtiden.

Otzko trekker frem at i dag er mennesket tvunget til å tilpasse seg til den raskt voksende teknologiske utvikling og økt tilgang til informasjon samtidig som det må ivareta og beskytte sin autonomitet.

– Mennesket er både passiv og aktiv, adopterer og refuserer både seg selv og andre. I felleskap har vi et stort ansvar i forhold til hvordan vi påvirker og blir påvirket av hverandre.

What will the future bring

30.april-30.mai 2010

Grimmuseum, Berlin f


Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*