Kampen om markedet

Markedsoppsummering: Siste Art Cologne var den beste på mange år og Gallery Weekend Berlin var en suksess. Art Forum Berlin tilpasser seg.

Direktørene, Eva-Maria Häusler and Peter Vetsch, Courtesy art forum berlin

I 2009 relanserte den nye direktøren for Art Cologne, Daniel Hug, messen. Han reduserte antall gallerier og delte galleriene ut i fra om de viste historisk- eller samtidskunst. Denne kunstmessen var en suksess, ikke bare tiltrakk den seg mer anerkjente gallerier, men satte også rekord med cirka 60.000 besøkende.

Hvordan gikk det i år? I sin anmeldelse 25. april konkluderer Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ ) med at: ”Art Cologne har i sin andre utgave etter de svarte årene nådd en topplasering i Tyskland.  Mer kan man ikke ønske seg, med tanke på konkurransen fra Berlin – nå gjelder det i all euforien å bevise at messen i de neste årene klarer å holde samme nivå”

Avisen Die Welt oppsumerer 25. april at messen nådde 60.000 besøkende i 2010, noe som må sees på som et fremskritt fra 2009, med tanke på de omfattende flyforbud som gjaldt på det tidspunktet. Allikevel påpeker avisen at messen ennå er en regionsmesse og har et stykke igjen å gå før den blir blant de dominerende i verden.

Art Forum trekker i sin etterrapport 27. april frem at få andre messer ville klart tilsvarende besøk hvis de ble rammet av et flyforbud.  Art Cologne ligger i midten av en Autobahnhub. Et kjøpesterkt Rhein publikum på cirka 20 millioner mennesker når den på mindre enn to timer. Magasinet la også vekt på at messen tiltrakk seg et mer internasjonalt publikum og flere kunstmagasiner, og ga en stjerne i boken ved å poengtere at flere av galleriene på Art Cologne viste mer spennende verk og opphengning enn på samtidskunstmessen Art Brussels.

Av høydepunkter ved messen ble Edvard Munchs bilde ”Sittende ung dame” solgt for 9.5 millioner Euro.  Papirarbeider av Egon Schiele og Gustav Klimt var også til salgs.  Av samtidskunst gikk verk av Neo Rauch, Tom Wesselmann og den siste tidens kasseslager Günter Uecker for gode priser.

Gallery Weekend Berlin

Eingang Süd/Entrance South - Lilian Bourgeat, "rocking chairs" - Galerie lange + pult

Under en uke etter Art Cologne stengte gikk Gallery Weekend (30 – 02. mai)av stabelen i Berlin. I utgangspunktet deltar 40 gallerier, men det er knapt noen gallerier i Berlin som ikke holder åpent denne helgen, selv om de ikke er med på det offisielle arrangementet. Gallery Weekend ble av avisen Die Welt 9. mai kalt den viktigste begivenhet i Berlins kunstmarked, kunstmagasinet ART mener at ingenting elektrifiserer kunstscenen i Berlin så mye som Gallery Weekend, og FAZ konkluderer med 28. april at Berlin ventet seg halve Amerika og mye av Europa.

Gallery Weekend skiller seg fra messene på to viktige momenter. For det første er det kun gallerier i Berlin so

m deltar, derfor blir arrangementet mer en showcase for Berlin, enn en kunstmesse. Samtidig er vil mange gallerier som ikke deltar i det offisielle programmet holde åpent. Strukturen blir således mer dynamisk enn på en messe, samtidig som arrangørene ikke har helt den samme kontrollen. Det kanskje mest talende eksempel på dette er Haunch of Venison, et galleri som ikke er deltager i Gallery Weekend, men åpnet en stor utstilling av Damien Hirst under Gallery Weekend.

Utgangspunktet for Gallery Weekend var å utvikle en alternativ salgsarena til kunstmessen.  FAZ konkluderer med at dette etter 6 år har vært meget vellykket, ikke minst fordi Gallery Weekend virker demokratisk, da gallerier som strengt tatt ikke er med, blir assimilert inn, og fordi hele byen deltar.  Her menes ikke bare publikum. Også kunstinstitusjonene henger seg på arrangementet. Et eksempel kan være at museet Der Martin Gropius Bau i år åpnet utstillinger av Frida Kahlo og Olafur Eliasson til Gallary Weekend.

Fra et norsk perspektiv kan man nevne at vernissasjene til Monica Bonvicini, som nylig avduket sin utsmykking She Lies ved den Norske Opera og Ballett (på Galerie Max Hetzler), og til Matias Faldbakken (på Galerie Giti Nourbakhsch) var fulle. Avisen FAZ trekker 12. mai frem Faldbakken utstillingen som et av høydepunktene på Gallery Weekend. Av andre utstillinger kan man nevne Andreas Gusky på Spürth Magers og Mark Wallenger på Charlier Gebauer.

Salg er det derimot vanskeligere å si noe om siden strukturen er så løs og Gallery Weekend ikke slipper sluttrapporter.

Art Forum Berlin

Art Colognes gjenoppvåkning og Gallery Weekend suksess blir således en utfordring for ”den tredje tyske messen” Art Forum Berlin (7 til 10. oktober).  Messen har så langt svart med en pressemelding forteller at de skal fokusere på kvalitet og kunst laget etter 1960. Hva dette innebærer konkret er ikke helt godt å si.  Messen forteller at 10 nye gallerier deltar i år, blant dem Andersens Contemporary fra København.

I tillegg vil Sector Focus, som er Art Forum Berlins seksjon for gallerier som er mindre enn 6 år, bli en del av hovedmessen. Dette henger sammen med at antall gallerier er redusert fra 130 til 104. Nytt av året er at galleriene som velges av utvelgelseskomiteen til Sector Focus selv å invitere et galleri til å delta på messen. Av skandinaviske gallerier deltar her Niklas Belenius, Stockholm Beaver Projects, København og IMO, København.

Å redusere antall gallerier var noe av det første Daniel Hug gjorde i Art Cologne med stor suksess. Å slå sammen de unge galleriene med etablerte gallerier, er derimot et grep som går i motsatt retning av hva Hug gjorde, da han splittet Art Cologne i moderne og samtid.  Tiltross for dette har Art Forum Berlin en utfordring: Hvordan vinne tilbake momentumet til høsten?

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*