Værker der virker

København: Siden juni har du kunnet overnatte i Kunsthal Charlottenborg eller bli med på en alternativ
båttur i Københavns kanaler. Den interaktive utstillingen “Værker der virker” er ikke en a4-utstilling.

“Har du behov for en krok i veggen for å trekke din snor, vennligst henvend deg i billettluken for lån av boremaskin”, står det under verket “Collectiv Strings” på Kunsthal Charlottenborg i København. Kunstneren Karoline H. Larsen har sammen med fem beboere fra Lysholmgård, en institusjon innenfor kriminalomsorgen, blitt tildelt fem saler hvor de har trukket snorer på kryss og tvers, noe de besøkende i utstillingen kan fortsette med. Verket er en del av den interaktive utstillingen “Værker der virker” på som vises i kunsthallen i sommer.

“Collective Strings” oppfordrer til å “trække spor med snor” og det er samskapelse på både godt og ondt som står i sentrum i verket. For hvor verket estetisk sett bærer preg av at anarkisme har hersket under prosessen og derfor egentlig kun ser ut som uoverskuelig rot (det skal dog sies at i det jeg besøker utstillingen har folk trukket snorer allerede i en måneds tid), er det mer tanken om de tusen hendene som har tatt del av skapelsesprosessen som er fascinerende ved verket. Spesielt de fem innsatte som i åtte dager innen utstillingens åpning var med og trakk snorer sammen med Karoline H. Larsen. Fem mennesker som til daglig ikke har muligheten til å oppleve det fellesskap og den frihet man finner i det offentlige rom. På denne måten vekkes tanker rundt hvem som egenlig kan lage kunst og kalle seg kunstner. Verket skaper en følelse av en demokratisert kreativ prosess. Der kunst for mange kan virke uforståelig og opphøyet, trekker “Collectiv Strings”, med sin sosiale dagsorden, kunsten ned på et menneskelig plan og inviterer til kollektiv skapelse og kreativt fellesskap.

Det er syv yngre kunstnergrupper som har satt sammen dennne utstilling som tar utgangspunkt i møtet mellom mennesker og det som skjer når hverdagslige situasjoner settes inn i nye rammer. “Værker som virker” er langt fra en utstilling av a4-typen der verk og betrakterrollen befinner seg i vante, adskilte posisjoner. Verkene beveger seg nemlig i et eksperimentelt område mellom kunst og det man kan betegne som sosiale eller kulturelle prosjekter. Publikums aktive deltagelse er derfor essensiell og alt fra tegning og lydopptak til overnatting, inngår som en del av besøket. På den måten er det ikke verket som objekt som er i fokus i utstillingen, men den kollektive kreative prosessen som oppstår i møtet mellom mennesker i en uvant situasjon og de spontane utfall det måtte få.

Og det var nettopp det som var målet med utstillingen, å sette tankene i gang ved å sette de hverdagslige situasjoner i nye rammer. Men det er ikke kun spørsmål om hvem som kan lage kunst som dukker opp i denne sammenheng. Frykten for det ukjente i dagens samfunn settes også på dagsorden i utstilingen, spesielt gjennom verket “Culture Camping” av duoen Bosch og Fjord. Her inviteres åtte publikummere til overnatting i en kjempeseng med etterfølgende frokost dagen derpå, der de blir filmet og intervjuet rundt deres opplevelser gjennom natten. Dette sosiale eksperiment utforsker hva som skjer når vilt fremmede mennesker samles for å gjennomføre en meget privat handling. Noe som selvfølgelig setter de menneskelige forhold på prøve, samtidig som det utfordrer kunstens forhold til institusjonen. Men mest av alt symboliserer “Culture Camping” de negative tendenser som eksisterer i dagens samfunn, i forhold til våres holdningen til fremmede kulturer.

Med utfordring av grenser, kommunikasjon, interaksjon og deltagelse som sentrale elementer, er et av de mer spennende aspektene ved utstillingen tanken på det uendelige og evigvarende verk. Noe installasjonen “Den Fantastiske Luftferd” av kunstgruppen Art Rebels visualiserer på en god måte. Hvor store deler av den kunst vi opplever ofte ender der kunstnerens hånd forlater verket, fortsetter verkene i “Værker der virker” ut i det uendelige. Og fremfor å betrakte verket som et objekt er det den kreative prosses som er selve verket. En prosess man som publikum gledelig kan få lov til å være en del av .

Ingressbilde viser “Culture Camping” av duoen Bosch og Fjord.

Kunsthal Charlottenberg: Værker der virker, 20. juni – 30. august

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*