mening
Museet i nytt lys

Museet i nytt lys

Nationalmuseum i Stockholm har plassmangel og skal rehabiliteres. For å komme i dialog med publikum avholdes utstillingsserien ”Arbete pågår” hvor...