Q&A: John K. Raustein

Det er mye vi i Kunstforum ser fram til denne våren. På lista til Monica Holmen står John K. Rausteins kommende utstilling på Buskerud kunstsenter, og i den anledning har hun snakket med Raustein om utstillingen og hva han gleder seg mest til den neste tiden.

John K. Raustein, Lyden av utpust, Galleri Format, 2015. Installasjonsfoto.

John K. Raustein, Lyden av utpust, Galleri Format, 2015. Installasjonsfoto. Foto: Øystein Thorvaldsen

Du åpner separatutstilling på Buskerud kunstsenter i april, ikke alt for lenge etter den solide utstillingen du viste på Format, Oslo i høst. Hva skal du vise i Buskerud?

– Utstillingen har fått tittelen: «Si det går godt. Si deg går bra. Si det igjen». Tittelen er som et indre mantra, noe man trenger å høre, noe som man burde si – igjen og igjen. Det er en tiltrengt optimisme, i en tid som oppleves som preget av uro.

– Jeg planlegger å vise en helhetlig romlig tekstilinstallasjon, bestående av både nyproduserte og tidligere arbeider, som gjenoppstår i ny form tilpasset utstillingsrommet i Buskerud.

– Tematisk knyttes tittelen på utstillingen i Buskerud til barndom og oppvekst. Det er nettopp det man trenger å høre: at det går bra, at det kommer til å gå godt. Samtidig er utstillingen en forlengelse av Lyden av utpust som ble vist på FORMAT i høst.

En kan nesten få litt følelsen av referanser til meditasjonsøvelser, eller pusteøvelser?

– I min kunstneriske praksis står abstraksjon av mentale minner sentralt. Utgangspunktet er ofte selvbiografiske fortellinger fra barndom, oppvekst og nåtid. Jeg drives av trangen til å stadig utforske nye muligheter med mål om å trenge dypere inn i spørsmål vedrørende identitet og erindring.

John K. Raustein, Lyden av utpust: detalj, Villnisets koloni (lydløs klang), 2015. Foto: Øystein Thorvaldsen

John K. Raustein, Lyden av utpust: detalj, Villnisets koloni (lydløs klang), 2015. Foto: Øystein Thorvaldsen

– I utstillingen Lyden av utpust på Galleri FORMAT forøkte jeg å gripe minnenes fysiske forankring. Hva utløser et minne? Jeg søker triggerne – et indre bilde, et glimt av noe, en farge, en lyd, en lukt, eller et sted – og etterstreber å visualisere en kroppslig følelse av eksistensiell uro. Mine arbeider er gjerne et virvar av referanser til alt fra barndomsminner, farge, kunst- og tekstilhistorie, kunstens hierarki, kunstfaglige og kunstpolitiske diskusjoner.

– Gjennom formale eksperimenter utforsker jeg tekstilens assosiative potensial. Jeg opplever at det finnes en universell forståelse av det tekstile materialet hvor materialet har en unik evne til å bære på fortellinger, erindringer og minner. Og nå som pusten er delvis stabil, trengs et mantra for å holde prosessen gående. 

Det ryktes om et bokslipp i anledning utstillingen også? Kan du fortelle litt om det?

– Ja, dette stemmer. I utgangspunktet var det egentlig tenkt som en mindre trykksak, men den har utviklet seg til å bli mye mer omfattende. Boken tar kronologisk for seg mitt kunstnerskap i tekst og bilder fra studietiden i Bergen og frem til i dag. Tekstene er skrevet av kurator og skribent Gjertrud Steinsvåg og kunsthistoriker og konservator Janeke Meyer Utne.

Foruten din egen utstilling – som jeg antar du ser fram til – hvilke andre utstillinger i inn- og utland ser du fram til denne våren?

– Jeg ser virkelig frem til onsdag 6. april, åpningsdagen for min utstilling! Det er nå lange arbeidsdager, med utstillingen, bok, og jobb som formidlingskonsulent ved SOFT galleri. Jeg føler meg privilegert i denne jobben som får et nært innblikk og kjennskap til kollegaers kunstnerskap. Min vår fylles med utstillingsprogrammet på SOFT galleri, og alle galleriene som er en del av samarbeidet Kunst i Kvadraturen.

– I tillegg planlegger jeg å få lagt inn et gjensyn med en av mine favoritter Anna Eva Bergmans utstilling grafiske univers på Museet for samtidskunst. Hennes arbeider er både kraftfulle og lavmælte på samme tid. Det er noe fascinerende med måten hun bygger opp volum i flatene. I 1996 mens jeg var student, ble det vist en stor utstilling med tegninger og malerier på Rogaland kunstmuseum (nå Stavanger kunstmuseum). Bergmans arbeider var en var mine første store kunstopplevelser, og hun var viktig del av min kunstneriske oppvåkning.

– Jeg planlegger også en tur til Textilmuseet i Borås for å gjenoppleve Gunvor Nervold Antonsen fantastiske utstilling Hybridenes Poesi. Antonsen har beundringsverdig reflektert og uredd tilnærming til materialene og teknikkene. Utstillingen i Borås er en 700m2 ekspressiv total installasjon med alt fra maleri, tekstilmontasjer, lappetepper, tegninger med fettstift på både tekstil og papir, til treskulpturer gjort med motorsag. 

Er det andre ting du ser fram til? Bokslipp, filmer, andre ting?

– Min store guilty pleasure er superheltfilmer, og særlig fra Marvels univers med filmer som Deadpool, X-Men, og ikke minst den kommende Batman vs Supermann: Dawn of Justice. Estetikken er tiltrekkende, og så er det en herlig flukt fra hverdagen og kunsten som fyller det meste av min tid. Samtidig så vekker filmene til live gode barndomsminner. Tirsdag var slippdag for de fleste ukeblader. Tirsdager som oftest var bra dager i 70- og 80-årene!

John K. Rausteins utstilling vises i Buskerud kunstsenter 6. april–8. mai. 

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*