Hydrogenfabrikken Kunsthall avvikles

Generalforsamlingen for Hydrogenfabrikken Kunsthall AS(HK) som er styret for Østfold Kunstsenter(ØKS) vedtok 18. mai å oppløse og avvikle selskapet etter anbefaling fra styret i HK.

Bilde: Jon-Ivar Nygård, borgermester i Fredrikstad, åpner Hydrogenfabrikken Kunsthall i 2012. Foto: Trine Otte Bak Nielsen

Bilde: Jon-Ivar Nygård, borgermester i Fredrikstad, åpner Hydrogenfabrikken Kunsthall i 2012. Foto: Trine Otte Bak Nielsen

Styret i HK finner ikke grunnlag for videre drift og foreslo derfor å oppløse og avvikle selskapet. Det kommer frem i en pressemelding fra Styreleder Ann Kristin Aas på vegne av ØKS-styret.

HK ble opprettet i 2012 som et selvstendig aksjeselskap heleid av ØKS-styret.

– Etter 3 års drift viser det seg at inntektene ikke har svart til forventningene slik det var anslått i
forretningsplanen. Virksomheten er underfinansiert og avhengig av større offentlige tilskudd for å være drivverdig. Siden det ikke har lykkes å skaffe mer inntekter og virksomheten ikke har midler til å ansette ny daglig leder, mener generalforsamlingen for HK at den beste løsningen er styrt avvikling, fortsetter pressemedlingen.

Hydrogenfabrikken åpnet i 2012 med den uavhengige kunstmessen WHAT A MESS!  og ØKS håper at kunsthallen fortsatt vil vise storsatsinger på samtidskunstfeltet.

– Når Fredrikstad har en så fantastisk kunsthall, bør den absolutt brukes til det formålet den var ment for. Målet er å finne et konsept og en videreutvikling av kunstsatsingen i kunsthallen som er bærekraftig og faglig interessant over tid. ØKS er nå i dialog med Fredrikstad kommune om dette, avslutter pressemeldingen

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*