HÄR/NU – Ett fysiskt möte i tid och rum

HÄR/NU – Ett fysiskt möte i tid och rum er en utstilling hvor ti nordiske kunstnere har blitt invitert av Artipelag til å lage et stedsspesifikt verk hver. 

John Kørner, Tripoli-Lampedusa. Foto-Jean-Baptiste-Berange

John Kørner, Tripoli-Lampedusa. Foto: Jean-Baptiste Berange

Kunsthallen Artipelag, som ligger idyllisk til på Varmdö utenfor Stockholm, har satt sammen en utstilling med et knippe nordiske kunstnere med forskjellig bagrunn og praksis. Tittelen er hentet fra Barnett Newmans The sublime is now fra 1948, hvor blant annet kunstens rom og «den hvite kuben» diskuteres. I så måte kunne man kanskje forvente at kunstnerne hadde utfordret rommet mer enn de har gjort, for alle kunstnerne har forholdt seg relativt konvensjonelt til gallerirommets eksisterende arkitektur.

Den første salen domineres av Tripoli Lampedusa av danske John Kørner. Kørner har valgt estetisk vakre farger, men verket handler om sjebnen til de mange illegale flyktingene i Europa. På høyre side av Kørners verk har svenske Carolina Falkholt skrevet Skrev med tegnespråk på hele veggen med sin umiskjennelige graffitta-stil. Til venstre kritiserer Mamma Andersson borgerskapet med et verk som har den Buñuelske tittelen Borgarklassens diskreta charm, og verket fungerer godt ved siden av Kørners verk – mens flyktinger dør på havet, sitter borgerskapet med hendene i fanget. Finske Nina Roos taktile verk tar igjen det arkitektoniske i vinduene som skiller de veggene hun har fått utdelt. Umiddelbart er det nesten så man ikke legger merke til disse i skyggen av den monumentale bølgen til Kørner, men hun har jobbet godt med det negative og positive rommet, og verket utfordrer øyet på en spennende måte.

Clay Ketter, det man ser gjennom kikkehullet på kikkerten i Då och nu (Now and then). Foto: Mari Rustan

Clay Ketter, det man ser gjennom kikkehullet på kikkerten i Då och nu (Now and then). Foto: Mari Rustan

I Exile har Anastasia Ax laget et verk med elementer av plastflasker og spikre i et kaos som kommer til kort i sammenligning med flere av de andre verkene, men som likevel fungerer som en kontrast til de vakre grafiske verkene til Astrid Sylwan. Det er ikke alltid lett å se hvor veggene i Huset i mörkret er ekte eller en illusjon. Jens Fänge har dekorert et helt rom, med surrealistiske grep der tredimensjonal skulptur møter flater malt i et overbevisende perspektiv. Sophie Tottie utforsker kuben og materiell verdi med sirkler risset opp med metallbiter. De eneste som avviker fra premisset om det stedsspesifikke er Ulrik Samuelson og Clay Ketter, og det er skuffende å se at en dyktig maler som Samuelson ikke har dratt utfordringen lenger eller laget unike verk til Artipelags utstilling. Ketters kikkehull Då och nu (Then and Now) tilgir ham det samme avviket.

John Kørner, Tripoli-Lampedusa. Foto: Jean-Baptiste Berange

John Kørner, Tripoli-Lampedusa. Foto: Jean-Baptiste Berange

Carolina Falkholt, Skrev. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Carolina Falkholt, Skrev. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Mamma Andersson, Borgarklassens diskreta charm. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Mamma Andersson, Borgarklassens diskreta charm. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Nina Roos, Utan titel (genom det gula). Foto: Jean-Baptiste Beranger

Nina Roos, Utan titel (genom det gula). Foto: Jean-Baptiste Beranger

Anastasia Ax, Exile. Foto Mari Rustan

Anastasia Ax, Exile. Foto Mari Rustan

Anastasia Ax, detalj av Exile. Foto: Mari Rustan

Anastasia Ax, detalj av Exile. Foto: Mari Rustan

Foran: Anastasia Ax, Exile. Bak: Astrid Sylwan, Billie Jean King. Foto: Mari Rustan

Foran: Anastasia Ax, Exile. Bak: Astrid Sylwan, Billie Jean King. Foto: Mari Rustan

Astrid Sylwan, Billie Jean King. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Astrid Sylwan, Billie Jean King. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Astrid Sylwan, detalj av Billie Jean King. Foto: Mari Rustan

Astrid Sylwan, detalj av Billie Jean King. Foto: Mari Rustan

Jens Fänge, Huset i mörkret. Foto: Mari Rustan

Jens Fänge, Huset i mörkret. Foto: Mari Rustan

Jens Fänge, detalj fra Huset i mörkret. Foto: Mari Rustan

Jens Fänge, detalj fra Huset i mörkret. Foto: Mari Rustan

Ulrik Samuelson, Uppåt väggarna. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Ulrik Samuelson, Uppåt väggarna. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Ulrik Samuelson, Uppåt väggarna. Foto: Mari Rustan

Ulrik Samuelson, Uppåt väggarna. Foto: Mari Rustan

Clay Ketter, Då och nu (Now and then). Foto: Jean-Baptiste Beranger

Clay Ketter, Då och nu (Now and then). Foto: Jean-Baptiste Beranger

Utstillingen vises til 1. januar 2015.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*