Flere dialekter, én virkelighet

Tre utstillinger vist i Stockholm og København denne sommeren viser seg å ha en rekke ting til felles.

Camille Henrot, The Pale Fox, 2014. Installasjonsfoto Kunsthal Charlottenborg. Foto: Anders Sune Berg

Camille Henrot, The Pale Fox, 2014. Installasjonsfoto Kunsthal Charlottenborg. Foto: Anders Sune Berg

Den belgiske kunstneren Marcel Broodthaers (1924–1976) fremstår som et stadig viktigere referansepunkt i samtidskunsten. Hans verk rommer både et surrealistisk blikk på tingene og en konseptuell presisjon. Broodthaers’ fiktive museumstablåer og pseudosamlinger av ulike objekter er tidlige eksempler på det som senere kom til å bli kalt institusjonell kritikk. Å speile hvordan kunnskap akkumuleres og konstrueres gjennom å imitere museale omgivelser har vært vanlig presentasjonsform i kunstverdenen en god stund nå. Hvor mange gestaltninger av arkiv og etnografiske objekter har vi ikke sett de siste årene?

Uavhengig av hverandre, men kanskje ikke helt tilfeldig, har man i løpet av sommeren kunnet se tre utstillinger på tre ulike institusjoner i København og Stockholm, alle med tydelige forbindelser til Broodthaers. Hver og en av de tre installasjonene består av en stor mengde objekter, og en nært beslektet tematisk konstruksjon knytter dem sammen. De nøye arrangerte objektene sprer seg utover vegger og gulv i utstillingsrommene, og består av alt fra kunst, bøker og klesplagg, til LP-plater, utskrifter fra nettet og personlige nedtegnelser. Installasjonene preges av et kontrollert mylder der beretninger genereres gjennom lesningene av objektene.

Selv om utstillingene skiller seg kraftig fra hverandre utseendemessig, beskriver de en form for utviklingslinjer. De beveger seg på ulike nivåer – fra det ensomme individet via det sosiale felleskapet, helt ut til universets uendelige utstrekning.

Å beskrive samtiden
I museale omgivelser mot vegger og gulv malt i klar blåfarge, utspiller installasjonen The Pale Fox (2014), signert det franske stjerneskuddet Camille Henrot (f. 1978), seg. Tittelen har hun hentet fra de franske antropologene Griaule og Dieterlens bok fra 1965 som skildrer det vestafrikanske Dogon-folkets kultur og mytologi. I følge deres tro ble universet skapt ut fra et frø gjennom en serie eksplosjoner, og Henrots installasjon fortettes og utarmes på lignende måte. Gjennom en sammenkoblet overflod av objekter, vitenskapelige diagrammer og populærkulturelle ikoner, skaper Henrot en fremadskridende tidslinje som brer seg ut på spesialkonstruerte hyller i aluminium. Her og der er Henrots egne skulpturer plasserte og minner bevisst om så vel eksklusive designobjekter som klassiske modernistiske skulpturer. I likhet med Henrots pumpende video Grosse Fatigue (2013), som møtte mange lovord på Veneziabiennalen 2013, preges den nye rominstallasjonen av en teknisk intelligens som er nærmest bedøvende i sin innholdsrike tetthet. Henrots tankevekkende arbeider synes å samle vår sivilisasjons nåværende kunnskap i en komprimert form, og blir til et speil av den hissige mettetheten som preger vårt samfunn. Hun forstår eksakt de premisser som informasjonsteknikker arbeider etter i dag og evner å overføre deres kunnskapsproduksjon til kunstens rom. Henrot har funnet en presis og betegnende måte å beskrive samtiden på, men er derfor også noe overtydelig, noe som nødvendigvis ikke er en fordel.

Henrik Olesen, fra utstillingen: Jeanne Mamman, Totem und Tabou, ca. 1971. Foto: Anders Sune Berg

Henrik Olesen, fra utstillingen: Jeanne Mamman, Totem und Tabou, ca. 1971. Foto: Anders Sune Berg

Kreativ røre
Om Henrot har til hensikt å ta et samlet helhetsgrep om vår kultur, så beveger Henrik Olesens (f. 1967) installasjon Abandon the Parents seg mer på et individnivå. Som tittelen antyder handler det om frigjøringsprosess fra foreldrene, men også fra rådende normer. Olesen skildrer, sammen med sine to gallerister, en ungdommelig innvielse i og en assimilering av milepælene i en hovedsakelig homofil kultur sfære. Her finnes blant andre Oscar Wilde og Jean Genets bøker, kunstverk av Gilbert & George og Klara Lidén, samt verk av Marcel Broodthaers. I det proppfylte rommet råder en fascinerende kreative røre som man er overlatt til å knytte sammen på egenhånd. Og her finnes det mange gullkorn, som H C Andersens silhuettfigurer i et monter. I likhet med Henrots mer rapporterende pedagogikk, deler Olesen & co. av et fritt assosierende og kunstnerisk felleskap.

Poetisk fortelling
Et annet og ryddigere forsøk på en alternativ historieskriving, kommer fra Georges Adéagbos’ (f. 1942) installasjon Stockholms födelse…! Som undersøker kulturelle, historiske og politiske strømninger som har formet den svenske hovedstaden. På sin sedvanlige måte har Adéagbo besøkt Stockholm ved flere anledninger og samlet materialet til sin romlige installasjon. På loppemarkeder har han kjøpt bøker og LP-plater som har en viss nostalgisk tyngde i det svenske temperamentet. Adéagbo har fått hjelp i utvalget av museets personale som har loset han gjennom krimskrams og rusk. Han har inkludert treskulpturer fra Benin i Afrika, og har også bestilt malerier som beskriver betydningsfulle øyeblikk i Moderna Museets historie. Dette sammensuriet av lokale og fjerne objekter, som Adéagbo kjenner godt, men som rimelig nok trolig ikke har noen relasjon i det hele tatt, evner å skape en rørende, velkjent og poetisk fortelling om Stockholm og Sverige, men også om Adéagbo selv, gjennom hans tekster om kunst som proijiseres på veggene.

Georges Adéagbo, La naissance de Stockholm..!/The Birth of Stockholm..!, 2014. Installasjonsfoto Moderna Museet. ©Georges Adéagbo. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Georges Adéagbo, La naissance de Stockholm..!/The Birth of Stockholm..!, 2014. Installasjonsfoto Moderna Museet. ©Georges Adéagbo. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Sett under ett er de tre installasjonene ulike bilder på verden og kunsten i dag. Kunstnerne arbeider muligens utifra ulike innfallsvinkler og på forskjellige nivåer, men deres verk taler med tankevekkende og kraftfulle dialekter innenfor samme virkelighet.

Camille Henrot, The Pale Fox, Kunsthal Charlottenborg, København, til 17. august.
Henrik Olesen, Abandon the Parents, Statens Museum for Kunst, København, til 28. september.
Georges Adéagbo, Stockholms födelse…!, Moderna Museet, Stockholm, til 7. september.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*