Inside Out

Utstillingen under Festspillene i Nord-Norge tar for seg norsk og internasjonal Art Brut og Outsider Art. Kurator Simone Romy Rossner forteller mer om utstillingen.

INSIDE OUT, Foto:Sør-Troms museum

Hva slags utstilling er dette?

Utstillingen viser kunst skapt av kunstnere som skiller seg fra profesjonelle kunstnere ved at de ikke  har en kunstnerisk utdannelse, og at inspirasjonskilden til deres skapelse er utenom det vanlige. Kunstnerisk aktivitet av mennesker som faller utenfor det alminnelige samfunnet, såkalte «outsidere», har en lang tradisjon. Det var i begynnelsen av det 20. århundre man oppdaget Art Brut, senere kalt Outsider Art (eller Naive Art i USA). Det skyldtes en stor fascinasjon for det som var annerledes eller eksotisk på den tiden. Oppdagelsen av det spontane og uskolerte førte til en eufori hos avantgardistiske kunstnere. Kunstnere som Picasso, Braque, Paul Klee og Jean Dubuffet identifiserte seg radikalt med denne nye kunsten. Dubuffet var en utrettelig talsmann for den kunstneriske relevansen til outsider-artister. Han tilskrev mennesker som var autodidakter en original uttrykkskraft, og fant kunstverk hos pasienter i psykiatriske klinikker.

Hvilke kunstnere er presentert i utstillingen?

Ledende institusjoner og museer innenfor sjangeren fra ulike steder i verden vil bidra med verk til utstillingen. Hovedsakelig billedkunst fra store museer og gallerier med veletablerte samlinger av Art Brut og Outsider Art. Blant annet svært verdifulle verk av August Walla fra Østerrike og Rosa Zharkikh fra Russland, og verk av kunstnere fra Frankrike, Tyskland, Belgia, Russland, Danmark, Østerrike og Trastad Samlinger i Norge.

Hva gjør denne utstillingen så tidsaktuell?

Kunstnerisk finnes det i dag ingenting som skiller denne kunsten fra annen samtidskunst. Selv om disse kunstnerne ofte mangler kunstnerisk utdannelse, og har private psykiske lidelser eller funksjonsnedsettelser, er deres kunstneriske verk ikke å se på som et symptom på en sykdom, men som en målrettet skapelse. Spontant ut fra billedskaperens forutsetninger og inspirasjon, og ikke gjennom tillært kunstform. I de neste tre årene skal det utvikles et nasjonalt senter for Outsider Art i Norge. Derfor er satsningen til Festspillene et viktig skritt for å synliggjøre det nasjonale og internasjonale kunstmiljøet som befatter seg med slik kunst.

Utstillingen vises 23. juni–31. juli på Galleri Nord-Norge

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*