KUNSTforum #2 2012

Hovedsaker: Marianne Heier, Crispin Gurholt, Viktor Rosdahl, Hannah Ryggen, Christian Krogh, Visuelle Flandern, The Jack Helgesen Collection, Særegne samlinger (reportasje).

hit for å abonnere!

KUNSTforum_#2_2012Redaksjonen
Redaktører: André Gali og Nicolai Strøm-Olsen.
Medredaktører: Monica Holmen og Trine Otte Bak Nielsen.
Redaksjonsråd: Kristian Øverland Dahl, Ingrid Pettersen, Are Blytt og Monica Holmen.

Øvrige medarbeidere
Magnus Bons, Steffen Wesselwold Holden, Trine Otte Bak Nielsen, Anne Silje Kolseth, Pontus Kyander, Gustav Svihus Borgersen, Amalie Marie Selvik, Julie Lillelien Porter, Ytter: Anne Marthe Dyvi, Julie Lillelien Porter, Anngjerd Rustad. Korrektur: Tove Sørvåg, Wenche Emily Nessler. Oversettelse: David Almnes. Forsidefoto: Marianne Heier foran Oslo Børs (Foto: Ellen Reiss).

Innhold:

 • s. 5      Leder/ bidragsytere
 • s. 6      Profiler
 • s. 8      Levende tablåer og prosessuelt maleri; Crispin Gurholt forteller om vendingen i sitt prosjekt
 • s. 12    Rester av gjenskapt hendelse; Magnus Bons har besøkt Viktor Rosdahl på hans atelier
 • s. 16    Vevede skrekkregimer; Steffen Wesselvold Holden forteller om Hannah Ryggens deltakelse på dOCUMENTA (13)
 • s. 18    Fra propaganda til jazz; Trine Otte Bak Nielsen har snakket med Øystein Sjåstad om Christian Kroghs glemte kunstnerskap
 • s. 24    Visuelle Flandern; Nicolai Strøm-Olsen utforsker Flanderns kunstfestivaler
 • s. 28    Å presentere en hypotese
 • s. 30    Portrett: Saganatt i oljelandet; André Gali har snakket med Marianne Heier
 • s. 36    Særegne samlinger
 • s. 39    Essay
 • s. 44    Content
 • s. 46    Context
 • s. 48    Debatt: Kunstens økosystem
 • s. 52     Møte med kryssende interesser
 • s. 53      Markedsforum
 • s. 54     Bokforum
 • s. 56     Kalender

Selected articles in English:

 • s. 61     Living tableaux and procedural painting
 • s. 62    Remains of a recreated event
 • s. 63    Woven reigns of terror
 • s. 64    Visual Flanders
 • s. 67     Saga Night in the land of oil
 • s. 70    Context – Scandinavian art institutions
 • s. 72    Galiblog

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*