Vulkan som kulturelt sentrum

Når Vulkan-tomtens kulturelle nysatsning begynner å vokse frem, er det et åpenbart hull i kulturtilbudet som er varslet. Ingen gallerier har søkt seg dit ennå, men det er ikke for sent.

Torsdag 29. mars ble årsmøte i Arts & Business Norway, det som tidligere het Forum for Kultur og Næringsliv, avholdt. I år fant årsmøte sted i egnede omgivelser i Dansens Hus på Vulkan-tomta.

Tomta ligger langsmed Akerselva, kort vei fra Grünerløkka og nederste del av St. Hanshaugen og Fredensborg, og her har det de siste årene pågått et stort utbyggingsprosjekt.

“Området skal være en fusjon av kultur og kreativt næringsliv med skoler, hoteller, Oslos første mathall, restauranter og spennende leietakere. Det er mangfoldet og sammensetningen av aktører som gjør Vulkan spennende. I møte mellom aktørene vil det skje mye og kanskje finner vi noen av fremtidens løsninger her. Studenter, miljøforkjempere, kulturarbeidere og matelskere vil alle være med på å sette sitt preg på området.” heter det på Vulkan Eiendoms nettsider.

Vi som møtte frem tidlig til årsmøtet, fikk en omvisning “backstage” på Dansens Hus, i den kommen mathallen og i konsertlokalet Fabrikken. Under omvisningen fikk vi vite om planleggingsprosessen bak og utviklingen av tomten, det som kalles konseptuell eiendomsutvikling, og om hvordan de forskjellige aktørene er tenkt å spille opp mot hverandre.

Her ligger idag blant annet Westerdahl´s school of communication, Bellona, Einar Granums kunstskole, S.A.T.S, BAR Vulkan (Norges hippeste bar for tiden) og, like ved det nevnte Dansens Hus, et spesialdesignet Scandic hotell. Og det kommer mer; restauranter, den nevnte mathallen åpner til høsten og skal bli “rosinen i pølsa”; i tillegg bygges det leiligheter.

Vulkan Eiedom har også som målsetning at tomta skal være selvdrivende når det gjelder energi, dvs. at en mengde spesialløsninger skal bidra til å spare og bevare energi. Det er beskrevet slik på Vulkans hjemmeside:

“Utbygger jobber for å minimere byggets miljøfotavtrykk gjennom energitiltak og miljøriktige materialvalg. Nordre kvartal vil bli en integrert del av Vulkan energisentral. Sentralen vil produsere fornybar energi lokalt. Under bygget bores det 50 geobrønner 300 m ned i bakken. Geobrønner vil sammen med varmepumper forsyne bygget med varme.”

Under årsmøte ble det beskrevet som Arts and business i praksis. Og det lover virkelig godt at det som tidligere var en ganske ullen eiendom i et slags ingenmannsland mellom Fredenborg og Cuba, nå etablerer seg som et kulturelt og kulinarisk sentrum som binder sammen St. Hanshaugen, Grünerløkka, Aleksander Kiellandsplass og Sentrum.

Her blir det kort vei til og fra Blå, Hausmania, DogA, Olaf Ryes Plass, Schous plass, MIR og arkitekurhøyskolen (AHO). Og for kunstinteresserte, kort vei til og fra OCA, KHiO, Fotogalleriet, Holodeck, UKS, galleri 69, Grünerløkka Kunsthall, Kunstplass5, Wizard og galleri Standard (Oslo) når det flytter til Aleksander Kiellandsplass i mai.

Vulkan-tomta har mulighet til å etablere seg som et nav i et kulturelt, kreativt og sosialt aktivt område, men når de ulike næringene som skal legges til Vulkan eiendommen begynner å bli klart, er det et åpenbart hull i kulturtilbudet. Dansens Hus og Fabrikken gir et godt tilbud av utøvende kunst, men tross den etterhvert sterke scenen av visningssteder og skoler for visuell kultur og billedkunst, er det så langt ingen gallerier som har søkt seg til Vulkan.

Oslo har tradisjonelt hatt få “clustre” av kunsttilbud. Kvadraturen kunne blitt det inntil Fotogalleriet og UKS flyttet østover for snart ti år siden. Vi ser en tendens til at det vokser frem et slikt tilbud rundt det kommende Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen, men dette kan bli et ustabilt område fordi lokalene der mest sannsynlig får høyere husleie når området utvikler seg. Derfor vil det heller ikke bli attraktivt for uetablerte gallerier å søke seg til Tjuvholmen.

Med KHiO, Kuntplass5, OCA og Standard (Oslo) i nærheten vil Vulkan ha mulighet til å bli et viktig område og en møteplass for kunstfeltet. Dermed bør Vulkan-tomten være et attraktivt område for å etablere nye gallerier og visningsrom.

Og det er ennå ikke for sent, kunne Randi Kvissel Haugen, Stage Manager ved Vulkan Eiendom, fortelle. Men så langt har hun ikke fått noen henvendelser fra det visuelle kunstfeltet om å åpne galleri. Så om noen skulle føle seg kallet og har en god idé til et visningsrom, finnes det ennå muligheter.

1 kommentar - “Vulkan som kulturelt sentrum

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*