Vinner med potensiale

Forbundet Frie Fotografers årlige Vårutstilling på Fotogalleriet åpnet i går. Bildende Kunstneres Hjelpefonds Fotokunstpris på kr. 100.000,- gikk til Jason Havneraas som blant annet portretterer en kunstner med dårlig hukommelse.

Årets vårutstilling inkluderer arbeider av Hilde Aagaard (1958), Azar Alsharif (1984), Jan Freuchen (1979), Jason Havneraas (1978), Ole Martin Lund Bø (1973) og Cathrine Ruud (1981). Med arbeider som spenner fra det konseptuelle til det mer konkrete, rent fotografiske, er det en variasjon blant arbeidene i årets utstilling. Da utstillingen åpnet var det likevel knyttet mest spenning til hvem som vant årets pris.

Juryens begrunnelse leses opp av BKHs styreleder professor Viggo Hagstrøm. Fra venstre: Behzad Farazollahi (juryleder Vårutstillingen), Viggo Hagstrøm, Stephanie von Spreter (kunstnerisk leder Fotogalleriet), Hilde Aagaard, Jason Havneraas, Cathrine Ruud, Azar Alsharif. Foto: Monica Holmen

Utdeling av pris
I år deles BKHs Fotokunstpris for Vårutstillingen ut for tredje gang. Prisen ble etablert i 2010. Dette er en pris på kr. 100.000,- som gis til det verket som juryen opplever som mest betydningsfullt for utstillingen. Det understrekes av juryen at prisen skal deles ut på grunnlag av innsendt verk til utstillingen, isolert fra kunstnerens øvrige produksjon og kunstnerskap.

I år gikk prisen til Jason Havneraas, som deltar med verkene Sigurdbjörn & I (2011) og Paul  & I & I (2011). Begge verkene er videoprojeksjoner som vises i Fotogalleriets videorom. Arbeidene er en videreføring av et påbegynt prosjekt.

Jason Havneraas "Paul & I & I" (2011)

I 2010 hadde Havneraas en separatutstilling på Fotogalleriet. Utstillingen The Same But With a Few Small Differences besto av dokumentasjoner av innbyggerne i en Camphill-landsby i Trondheim, en av flere landsbyer inspirert av Rudolph Steiners antroposofiske filosofi. Disse arbeidene balanserte mellom iscenesettelse og dokumentar.

Verkene vist på Vårutstillingen heller sterkere mot iscenesettelsen. Sigurbjörn & I viser Sigurbjörn som bommer sigaretter av alle han møter, kunstneren inkludert. Paul & I & I portretterer en kunster som har mistet korttidshukommelsen, og som derfor stiller de samme spørsmålene gang på gang.

Det som tilfører disse verkene tyngde er det faktum at de er videreføringen av et prosjekt. Det er som om Havneraas er i ferd med å bygge seg opp et arkiv av portretter over disse Camphill-landsbyene.

Prisen overrekkes Jason Havneraas av Viggo Hagstrøm. Foto: Monica Holmen

Fruktbar utvikling
Det er også det juryen vektlegger. I begrunnelsen fra juryen vektlegges det at Havneraas arbeider er «utforskende og eksperimenterende, men likevel tro mot en sterk fotografisk tradisjon.» De betoner også det narrative aspektet, som i sin tur evner å engasjere betrakteren i arbeidene. Videre understreker de «den nære og humane måten menneskene i videoene er fremstilt på.» Dette er noe man ser i Havneraas tidligere dokumentasjoner fra Camphill-landsbyene også – en var og forsiktig, men presis portrettering av individene. Til sist påpeker juryen at Havneraas har et stort potensiale, og «at prosjektet hans fremstår som åpent og med mulighet for fruktbar videreutvikling i flere former.»

Jason Havneraas "Sigurbjörn & I" (2011)

Vårutstillingens jury var Sveinn Fannar Jòhannson, Synne Tollerud Bull, Behzad Farazollahi og Kjetil Kausland samt kunstnerisk leder ved Fotogalleriet Stephanie von Spreter. Prisjuryen bestod av leder av juryen for Vårutstillingen Behzad Farazollahi, Heidi Bale Amundsen, oppnevnt av Norsk Kritikerlag, og Vanessa Ohlraun, dekan ved Kunstakademiet i Oslo og oppnevnt på fritt grunnlag av Forbundet Frie Fotografer (FFF).

Vårutstillingen vises til 29. april 2012.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*