Mørk materie

Utstillingen Black Matter på Akershus Kunstsenter kretser rundt tanken om mennesket som erobrer verdensrommet, men også om det ytre rom som invaderer det trygge livet på jorden. Ikke i form av romvesener, men objekter fra universet, som meteorer og annet materiale fra rommet.

Javier Barrios, "Void", Olje på mylar, "Coils", Sesmonite, "The Rock", Olje på mylar. Foto: Akershus Kunstnersenter

Et gjennomgående tema i Javier Barrios senere arbeider er verdensrommet. Dette så vi senest i utstillingen Twilight is Upon Me på Galleri Rod Bianco i 2011. Utstillingen Black Matter har tatt utgangspunkt i Maya-kalenderen som slutter i år 2012, og som enkelte tilhengere av alternativ åndelighet dermed mener forutsier verdens undergang i år. Barros tar ikke stilling i denne debatten, men avbilder himmelens effekt på jorden, og menneskets higen etter å erobre himmelen.

Asteroider

Utstillingen åpner med tre NASA-fotografier av en asteroide, The Rock. Himmellegemet ser både fjernt og nært ut, fremmed og familiært. Det er noe mystisk over hvordan sollyset bare belyser en del av steinen, mens skyggene regjerer på den andre siden. Bildene minner også om frykten for at et fremmed legeme skal treffe jorden og utslette alt liv.

Skulpturen Coils er laget av et skumplast-lignende materiale, som er støpt i lange, svartmalte kveiler. Objektet kan minne om en basill fra det ytre rom, eller svart materie som svømmer mellom stjernene. Det er noe fremmed og udefinerbart ved verket som skaper uro.

Døden i universet

Flere malerier avbilder det som kan minne om stjerner og stjernetåker i en abstrakt, men fargesprakende komposisjon. Fargene kommer sterkere fram av at maleriene er malt på glass og belyst bakfra. Den oransje og runde The Collapsing henspeiler på en stjerne som faller inn i seg selv, selve døden i universet.

Javier Barrios, "Sunset", Olje på Mylar. Foto: Akershus Kunstnersenter

Void viser klynger av farger som gjenspeiler stjernelyset, mens noe mørkt og ugjenkjennelig trenger inn i fargetåken. A Sunset avbilder, som tittelen viser, de røde og oransje fargene til solen som går ned over en svart og blånende overflate. Disse bildene gjengir undringen mennesket føler over det utenomjordisk vakre i verdensrommet, noe man strekker seg etter. Effekten er ekspresjonistisk og malerisk i en tradisjonelt estetisk forstand.

Skulpturen Cancer viser svart skumplast som trenger gjennom teknologiske strukturer. Jeg assosierer til noe underlig og utenomjordisk som truer vår eksistens, selve naturens triumf over teknologien. Det naturlige er her fremmedgjort og sykdomsaktig, men teknologien virker også umenneskelig.

Glassflater belyst bakfra

De to maleriene Anonymous er laget med den samme teknikken som de store komposisjonene, det vil si at de er malt på glassflater som er belyst bakfra. De viser solnedgangsfarger med lyse objekter i fargene: det ene maleriet har to streker, som kometer som skyter over himmelen, og det andre har to sfærer, som virker som stjerner i teleskopet. I motsetning til de store komposisjonene er disse to små bildene som tatt fra en vitenskapelig observasjon, de uttrykker ønsket om å forstå universet vårt.

Javier Barrios, "Debris", Olje på Mylar. Foto: Akershus Kunstnersenter

De tre siste maleriene Debris er også laget med den samme belysningsteknikken, og står oppstilt i et rom med svart presenning på gulvet. På en bakgrunn av lilla og blå skyer belyses det abstrakte bilder av stjernebildenes konstellasjoner. Her kommer man i kontakt med stjernene på mer tradisjonelt vis, ettersom menneskene ofte har ment at stjernebildene påvirker livene våre. Samtidig kan disse maleriene også oppfattes som stjernekart man kan navigere etter.

Undring og frykt

Utstillingen gir samlet uttrykk for den undring og frykt mennesket har følt for det utenomjordiske, samtidig som vi har ønsket å få en mer håndfast forståelse av objektene som omgir planeten vår. Maleriene antyder både science fiction og vitenskap, overtro og kunstnerisk ærefrykt. Skulpturene står i kontrast til denne undringen og gir uttrykk for noe som ligner frykt.

Innledningen til utstillingen refererer til NASA-forskeres uttalelser om at det ikke lenger er et spørsmål om “hvis” man erobrer verdensrommet, men “når” man gjør det, og dette gjør Barrios kunst mer og mer aktuell, også for et bredt publikum.

Utstillingen vises på Akershus Kunstsenter frem til 11. mars.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*