Refleksjon over egen tilstedeværelse

Momentum ser på egne utstillingslokaler og deres historie. Det gjøres et poeng ut av at kunsten stilles ut i krevende kuratoriske forhold. Direktøren for biennalen har valgt ut et kuratorteam som representer det beste fra Norden.

Ásmundur Ásmundsson: Into the Firmament, performance under Momentum 2009 utenfor Galleri F15. Foto: Terje Holm

Momentum, den nordiske biennalen for samtidskunst, ble første gang arrangert i 1998 og har i dag Momentum kunsthall og Galleri F 15 som faste lokaler. I tillegg anvendes utstillingsrom i og omkring Moss. Årets biennale er den sjette i rekken, med tittelen Imagine Being Here Now og åpner 18. juni. Til forskjell fra tidligere hvor man har brukt en modell med en nordisk og en internasjonal kurator, har man i år valgt et team bestående av en kurator fra hvert av de nordiske landene.

 Mangfold

Kuratorteamet består i år av Marianne Zamecznik (NO), Theodor Ringborg (SE), Christian Skovbjerg Jensen (DK), Markús Þór Andrésson (IS) og Aura Seikkula (FI). Mellom seg har teamet lang erfaring med kuratering av internasjonale utstillingsprosjekt. Zamecznik er blant annet tidligere leder for det internasjonalt orienterte prosjektrommet 0047 i Oslo, Andrésson stod for den islandske paviljongen på Veneziabiennalen i 2009 (sammen med Dorothée Kirch) og Ringborg kuraterte i fjor Fall Out: War and Conflict for British Council Collection på Whitechapel i London.

– Jeg har vært opptatt av å sette sammen et team med høy kompetanse og mangfold i kvalifikasjoner, i tillegg til at de kommer fra hvert sitt nordiske land. Dette mener jeg er en mer effektiv måte å jobbe på. I stedet for å reise rundt og sondere hva Norden er, så satt jeg sammen et team som kan representere hjemlandene ut fra egne erfaringer.

Direktør for Punkt Ø og Momentumbiennalen, Dag Aak Sveinar. Foto: Eivind Lauritzen

Dag Aak Sveinar, direktør for Punkt Ø, har stått for utvelgelsen av kuratorene. Sveinar overtok som den første direktøren for Punkt Ø, som er fylkesgalleriet i Østfold, i 2007 etter at galleriet ble samlet under knutepunktsinstitusjonen med Momentum og Galleri F 15 i 2006.

Han forteller at ønsket om mangfold avspeiles i at noen i gruppen er kunstteoretisk orientert, mens andre er interessert i globaliseringsproblematikk, aksjonisme og utstillingsdesign.

 Autonom kuratorgruppe

Viktige samarbeidspartnere i forprosessen har vært de fem nordiske samtidskunstorganisasjonene for internasjonalt samarbeid, OCA, IASPIS, Kunststyrelsen, FRAME og IAC. Sveinar reiste rundt og fikk innspill, tips og råd før han endelig valgte kuratorene. Siden har kuratorene hatt i oppdrag å velge kunstnere og kuratorisk metode.

– Jeg velger kuratorene og så er det kuratorene som utarbeider konsept og velger kunstnerne. Kuratorene og kunstnerne samarbeider så med Punkt Ø om å produsere biennalen. Jeg passer for eksempel på å ikke gå for langt i å foreslå kunstnere. Staben min har også klare regler på at de ikke skal sjekke kunstkvaliteten, men kun jobbe for å få fram det beste i verkene og fasilitetene.

Som direktør har Sveinar ansvaret for administrasjon, økonomi og program, men han vedgår at han har begrenset innflytelse på biennalens utforming. Styret legger føringer for hva direktørens rolle skal være og det er Sveinar som har det fulle ansvaret for det ferdige produktet.

Rammene viktige

– For å få en god start på prosessen hadde vi et slags opplæringskurs i Moss med kuratorene. Der fikk de en innføring i alt det tekniske og selve arenaene våre, og hva de har av historisk betydning.

Han forklarer at den sosiopolitiske plasseringen er spesiell. Galleri F 15 på Alby gård var opprinnelig en sommerresistens for overklassen på 1800-tallet. Gården ligger i et naturvernlandskapsområde. Den  har i tillegg røtter tilbake til tidlig viktigtid. Stedet har derfor sin egen kvalitet, mener Sveinar.

– Det er en plass som man kommer til og opplever som fenomen, det har en karakter og kvalitet som ligger til rette for å jobbe med igjennom samtidskunst. Jeg er opptatt av fenomenologiske tilnærminger, sansning og forståelse i forhold til det man sanser, og det legger dette stedet til rette for.

Inne i Moss ligger industrihallene i Møllebyen med en helt annen kontekst som sentrum for byens industri i forrige århundre. Fra 70-tallet ble området til en spøkelsesby som et resultat av økende globalisering og utflytting av bedriftene. I dag er bydelen igjen revitalisert som regionens kultursenter.

Kurator Markús Þór Andrésson forteller at de har tatt denne konteksten i betraktning når de har planlagt utstillingen. På Galleri F 15 har de fokusert på at publikum skal få et overblikk over utstillingen og samtidig la det historiske området snakke for seg selv. For eksempel vil de trekke inn naturomgivelsene ved å la alle vinduene i galleriet stå åpne.

Til forskjell fra det Andrésson beskriver som en flanør-opplevelse av kunsten i F 15, vil Momentum kunsthall kontrastere med et stramt miljø hvor hallen er delt opp i nesten identiske avlukker med uniforme omgivelser og lyssetting. Dermed vil denne arenaen oppleves som en slags labyrint hvor man bare får oppleve et kunstverk om gangen.

Kuratorteamet for Momentum 2011 utenfor Momentum Kunsthall. Foran fra venstre: Aura Seikkula, Markus Thor Andersson. Bak fra venstre: Theodor Ringborg, Christian Skovbjer Jensen, Marianne Zamecznik. Foto: Eivind Lauritzen

Tilstedeværelse og tid

– Vi ønsker at Imagine Being Here Now skal være en veldig tilstedeværende opplevelse for publikum, slik at de kommer inn i noe som både gir opplevelse og refleksjon omkring erkjennelsen av tid. Kunstverkene som kommer til å være på Galleri F 15, Momentum kunsthall, Solbergtårnet rasteplass og kanskje også i private hjem, vil stå mer eiendommelig i forhold til konseptet ved noen ganger å være i samhørighet til teorigrunnlaget og andre ganger fremstå mer egenartet, forteller Sveinar.

Noen av kunstnerne har blitt invitert til å lage verk som skal plasseres i tidskapsler som ikke vil være tilgjengelig for publikum før om en viss tid. I denne settingen ønsker kuratorgruppa å overveie varigheten for en event som en biennale og hvordan Momentum kan eksistere som en institusjon med en historie som er koblet til den neste biennalen i rekken.

Også Long Now Fundations 10 000-årsklokke, som er invitert til biennalen, er et eksempel på hvordan kuratorteamet trekker inn tidsaspektet. Stiftelsen er en gruppe mennesker som er opptatt av å skape bevissthet ovenfor tempoet det moderne livet går og har som målsetning å slakke ned opplevelsen av øyeblikket.

 «Det nordiske»

Ved forrige biennale, Favoured Nations, ønsket kuratorene å ta for seg spørsmålet om en nordisk identitet eller fraværet av en sådan. For Momentum 2011 formuleres det derimot et mål om å iverksette den nordiske situasjonen ved å ta i bruk et nordisk kuratorteam. Disse målsetningene sier noe om hvor tilstedeværende tanken om «det nordiske» er for biennalen.  

Fra åpningsseremonien til Momentum 2009 – Favoured Nations, utenfor Momentum Kunsthall. Foto: Eivind Lauritzen

-Hvilke tanker har dere om det nordiske og det internasjonale i dag i forhold til biennalens profil?

Favoured Nations hadde et fokus på nordiske kunstnere, men det å sette opp demografiske gjerder er ikke en god modell for kunsten fordi den alltid vil ha et slags kosmopolitisk preg og har tradisjoner for å stå fritt der den ønsker å være.

Sveinar mener det mer er snakk om å ha en nordisk tilstedeværelse enn at nasjonalitet skal stå som premiss for kunstnerutvelgelsen. Denne gangen har Momentum valgt å ta det internasjonale i Norden ved å fokusere på kunstnerisk kvalitet og derigjennom det kosmopolitiske i stedet for «det nordiske». Sveinar tror at det nordiske ligger der som en slags idé, men uten at det er gjort til et tematisk hovedanliggende.

– Ved forrige biennale var det for eksempel en veldig sterk forankring i tanken om demokrati, politisk styring og det nordiske likhetsidealet, men det var mer en metode for å forholde seg til tanken om «det nordiske». Det blir jo morsomt å se om det blir noen fortolkninger som går i den retningen.

Han oppfatter det som at utenlandske kunstkritikere leter etter noe egenartet ved Norden og får leserne med på noe mystisk, nostalgisk og angstrekkende.

– Vi forholder oss til slike fordommer både på den ene og andre måten og jeg syntes det er interessant å se hva tilhørighet betyr.

 Planlegger fremover

I den perioden Momentum varer kommer det også til å skje små satelittarrangement i de nordiske landene organisert av de kjente preformance-kunstnerne Roi Vaara og Magnús Logi Kristinsson.

-Vi har ennå ikke noe fastsatt program, men det kan være foredrag, performance-program og lignende. Det blir nok å trekke inn kunstnere til å gjøre eventer rundt i de nordiske hovedstedene og kanskje litt utenfor i periferiene, men det avhenger av økonomien. Det er kanskje noe som denne kuratormodellen gjør mulig ettersom kuratorene har en tilhørighet til de nordiske hovedstedene og miljøene som er der.

Sveinar har allerede noen tanker om hva den neste biennalen kan være:

– Jeg har allerede begynt å ha mye klart for neste Momentum, i 2013. Det starter jo litt i mitt hode. Jeg har også lurt på om vi skal legge opp noen strategiske linjer som skal gå utover bare en biennale. La oss si at etter 2013 er det en overordnet tematikk som blir ført gjennom de tre neste biennalene. Der er jeg ikke ennå, men det er en mulighet som jeg ser på.

– Kan du se for deg at direktørens rolle blir viktigere i fremtiden?

– Min rolle er veldig viktig med tanke på retningen på det hele. Jeg ser også for meg at det skal være en slags fleksibilitet og mykhet så man kan endre fokus og perspektiv underveis for at ikke Momentum skal låse seg og bli en slags maskin. Det mener jeg er viktig. Jeg tror det er noe med kunstens område og friheten som befinner seg i kunsten som gjør at man kan legge opp til modeller og regler og prosedyrer og den slags, men man må ha frihet til å kunne bryte alle sammen. Hvis det finnes et godt argument for en idé så gjør vi dét.

(Artikkelen ble skrevet til KUNSTforum #2, 2011. Dessverre falt siste side ut og vi publiserer den derfor her)

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*