Hvordan kuratere samisk kunst?

Er det annerledes å kuratere samisk samtidskunst enn annen samtidskunst? Dette og mer til får du kanskje svar på hvis du er i Tromsø denne helgen.

I

Iver Jåks, oversiktsbilde, Nordnorsk Kunstmuseum. Foto Monica Anette Svorstøl

I de senere år har det vært en økende interesse for nyere samisk kunst. En rekke utstillinger, kunstprosjekter og en fortvoksende kunstsamling ved RidduDuottarMuseat har gjort samisk samtidskunst mer synlig på dagens kunstarena. Samme tendens er å se innenfor den akademiske kunstvitenskapelige forskningen. En rekke nye avhandlinger på master- og doktorgradsnivå om samisk kunst bringer fram nye teoretiske og metodiske tilnærminger til diskursen omkring samisk kunst. I tilegg legger opprettelsen av en samisk kunstskole i Karasjok i år ytterligere press på institusjoner knyttet til samisk kunst. I den forbindelse holdes seminaret, ”Kuratering av samisk kunst”, i Tromsø Kunstforening. Et seminar som retter fokus mot selve utstillingspraksisen av samisk samtidskunst.

I følge arrangørene har seminaret ambisjoner om å belyse sentrale spørsmål rundt hvordan en kurator og en utstilling forholder seg til enkeltkunstnerne, etablerte samlinger, akademisk kunnskapsproduksjon og ikke minst sitt publikum. Dette er spørsmål som er viktig i skyggen av de nordiske postkoloniale problemstillingene, som det samiske samtidskunstfeltet må ses på bakgrunn av.

– Jeg håper at seminaret får frem det faktum at det er rom for forskjellige innfallsvinkler på kunsten som har med det samiske å gjøre, sier Charis Gullickson kurator ved Nordnorsk Kunstmuseum.

På seminaret skal hun snakke om utstilling ”Iver Jåks: Rekonstruert” der målet var å skape en ny forståelse for Jåks’ kunstnerskap.

– Iver Jåks var samisk og benyttet gjerne samiske elementer, men i like stor grad var han en modernist, påpeker Gullickson.

– Jåks’ kunst reflekterer sentrale, og delvis samtidige bevegelser innen modernismen. Derfor presenterte jeg hans skulpturer og installasjoner sammen med verker av andre kunstnere, forklarer hun.

– Generelt finnes det flere innfallsvinkler når man jobber med kunst. Dette gjelder all kunst, uansett kunstnerens bakgrunn. Når det gjelder ”samisk kunst” prøver jeg for det meste å unngå å bruke dette begrepet, understreker Gullickson.

Samisk kunst?

Å omtale noe som ”samisk kunst” er en problemstilling som også Helga Marie Nordby håper vil bli diskutert på seminaret. Kunstakademiet i Tromsø er en av arrangørene av seminaret, og som instituttleder, kurator og tidligere daglig leder av UKS mener Nordby at det uansett er problematisk å kuratere utstillinger som er med på å snevre og låse en lesning av kunst.

– Kategorisert kuratering med fokus på for eksempel afrikansk kunst, eller kvinnelig kunst har vært, og er en måte å ekskludere på, mener Nordby.

– Å påstå at kunsten du holder på med først og fremst må forstås ut i fra din afrikanske identitet, eller det at du er kvinne, er det er få kunstnere som ønsker, utdyper hun, men understreker samtidig at det til tross finnes eksempler på utstillinger hvor utgangspunkter som dette har vært løst på gode måter.

– Det arrangeres alt for få seminarer om kuratering generelt, men hvorfor kuratering av akkurat samisk kunst er så viktig, er et legetimt spørsmål å stille. I dette seminaret ønsker vi nettopp å diskutere hvordan det samiske har blitt og blir kuratert, og forhåpentligvis komme frem til nye og interesse måter å tenke kuratering på, sier Nordby.

Seminaret går av stabelen lørdag 11. september og søndag 12. september, og en rekke foredragsholdere vil formidle sine ulike erfaringer, fremgangsmåter, problemstillinger og muligheter på feltet.

FOREDRAGSHOLDERE:

Jan-Erik Lundström (Direktør ved Samisk Kunstnersenter i Karasjok og tidl. direktør ved Bildmuseet i Umeå i Sverige)

Irene Snarby (Konservator i fagenhet for kunst ved RidduDuottarMuseat i Karasjok)

Samir M’kadmi (Kunstner og kurator)

Hilde Methi (Kurator i Samisk Kunstfestival)

Riita Kuusikko (Kurator ved Rovaniemi Kunstmuseum i Finland)

Charis Gullickson (Assisterende kurator ved Nordnorsk Kunstmuseum)

Kristin Tårnesvik (Kunstner)

Ordstyrer: Helga-Marie Nordby (Instituttleder ved Kunstakademiet i Tromsø)

Seminaret er et samarbeid mellom Kunstakademiet i Tromsø, Nordnorsk Kunstmuseum og Tromsø Kunstforening, og støttet av Nordisk kulturfond, Norsk-finsk kulturfond og Norske kunstforeninger.

1 kommentar - “Hvordan kuratere samisk kunst?

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*