Annonsere

Annonser på nettsiden

Toppannonse på nettside (370×70 pixler) 3750,-/mnd
Stor annonse på nettside (260×260 pixler) 2750,-/mnd
Liten annonse på nettside (125×125 pixler) 900,-/mnd

MVA kommer i tillegg.

Annonsemateriale til nett foretrekkes levert i GIF eller PNG-format, JPEG/JPG bør kun benyttes hvis det er bilde og/eller stor tekst. KUNSTforums redaksjon kan være behjelpelig med å ferdigstille annonser mot et tillegg på 500,-.

Annonser i papirutgaven

KUNSTforum

1 – 2019: Deadline 01.02.2019– salgsdato: 28.02.2019
2 – 2019: Deadline 28.04.2019 – salgsdato: 28.05.2019
3 – 2019: Deadline 01.10.2019 – salgsdato: 24.10.2019

Bli kjent med magasinet, sjekk KUNSTforum #1 2009 (PDF) (nedlastigen kan ta litt tid).

KUNSTforum
Helside (170 x 240 mm) 12 500,-
1⁄2 side (170 x 120 mm) 8 500,-
1/3 side (170 x 80 mm) 6 000,-

Over finner dere annonsefristene og salgsdatoer.

MVA kommer i tillegg.

Annonsemateriell for trykk leveres som PDF. KUNSTforums redaksjon kan være behjelpelig med å ferdigstille annonser mot et tillegg på 1000,-

Ved kjøp av annonseplass får man i tillegg tilbudspris på en spot på nettside for hele perioden nummeret er i salg (4 mnd).

Helside med nettilbud innebærer stor nettannonse, og halv- og kvartsider med nettilbud innebærer liten nettannonse. Nettannonsen kan skiftes ut når som helst i løpet av perioden, i samsvar med skiftende utstillinger/kampanjer.

For bestilling og spørsmål send mail til Johnny Amundsrud:

johnny.amundsrud@kunstforum.as

eller ring +47 980 46 697

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!